Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Powrót uczniów klas I-III do szkoły

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły. Nauka stacjonarna odbywać się będzie z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-szkol--wytyczne-dla-klas-i-iii.

Życzenia świąteczne


Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść...
Wieczór, gdy łamiemy się opłatkiem, składamy życzenia...
To noc wyjątkowa... Jedyna... Niepowtarzalna...
Noc Bożego Narodzenia…

Nadchodzący okres Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka.
Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich wspaniałym czasem pełnym ciepła, uśmiechu i magicznej atmosfery.
Nowy Rok 2021 niech przyniesie dużo pozytywnej energii i będzie dla wszystkich czasem, w którym spełnią się wszystkie życzenia. Wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku życzy

Janina Bochniarz
p.o. Dyrektor
ZSP w Czarnym Potoku

Klasyfikacja

Zbliża się koniec I półrocza, który w naszej szkole przypada 31 stycznia 2021 r. Zakończenie klasyfikacji nastąpi 21 stycznia 2021 r. (czwartek po feriach zimowych). Bardzo proszę uczniów o rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków w tym trudnym dla wszystkich okresie.


p.o. dyrektor: Janina Bochniarz

Zmiana terminu dni dodatkowo wolnych


Informuję, że w związku ze zmianą terminu ferii zimowych przypadających na okres od 04 do 17 stycznia 2021 r. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole  Podstawowej w Czarnym Potoku w roku szkolnym 2020/2021: 04.01.2021 r. i 05.01.2021 r. zostały przeniesione na:


1) 24 maja 2021 r. – dzień przed egzaminem ósmoklasisty,
2) 28 maja 2021 r.  – dzień po egzaminie ósmoklasisty.


Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez zmian:
3) 2 listopada 2020 r. – Dzień Zaduszny,
4) 4 maja 2021 r. – długi rodzinny weekend majowy,
5) 25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty,
6) 4 czerwca 2021 r. – piątek po święcie Bożego Ciała.

Istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w wyżej wymienionych dniach.

Nauczanie zdalne dla uczniów klas I-VIII1. Praca w trybie zdalnym od 26.10.2020 r. - dla uczniów klas 4-8 oraz od 9.11.2020 r. - dla uczniów klas 1-3.

2. Przedszkole pracuj
e w trybie stacjonarnym.

3. Zajęcia z projektu również będą się odbywać w trybie zdalnym.

4. Rodzice uczniów mogą zwrócić się do dyrektora o wypożyczenie laptopa na czas zdalnego nauczania (do podpisania umowy udostępnienia sprzętu będzie potrzebny dowód osobisty rodzica).

p.o. dyrektor ZS-P w Czarnym Potoku
Janina Bochniarz


OGŁOSZENIE

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-COV-2 i wzrostem zachorowań, mając na uwadze ochronę zdrowia uczniów i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku zarządzam na okres od dnia 19 października 2020 r. do odwołania obowiązek zasłaniania przez wszystkich uczniów i pracowników Zespołu nosa i ust (maseczka, chusta, przyłbica) w przestrzeniach wspólnych Zespołu (schody, szatnia, korytarze, toalety).

p.o. dyrektor ZS-P w Czarnym Potoku
Janina Bochniarz

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
,
które się urzeczywistni
ą,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby
praca z dziećmi i młodzieżą
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ustala, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w wymiarze 8 dni w podanym niżej terminie:

  • 2 listopada 2020 r. - Dzień Zaduszny

  • 4 i 5 stycznia 2021 r. - dni przed Świętem Trzech Króli

  • 4 maja 2021 r. - długi weekend majowy

  • 25, 26, 27 maja 2021 r.- egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów klas I-VII)

  • 4 czerwca 2021 r. - dzień po święcie Bożego Ciała.


Nowy plan lekcji oraz Harmonogram zajęć z projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko" - obowiązujące od 1 X

W zakładce Plan lekcji opublikowane zostały nowy plan lekcji oraz harmonogram zajęć z projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko", obowiązujące od 1 października 2020 r.


Nowy plan lekcji - obowiązujący od 21 IX

W zakładce Plan lekcji opublikowany został nowy plan lekcji, obowiązujący od 21 września 2020 r.


Listy rankingowe uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” w r. szk. 2020/2021PROJEKT pn. "Szkoły na 6 w Gminie Łącko" - rekrutacja ciągła


Informujemy, iż od dnia 2 września 2020 r. uruchomiona została rekrutacja ciągła do projektu pn. „Szkoły na 6 w Gminie Łącko”.
Projekt
ten realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w
szkole, na naszej stronie internetowej (w zakładce Projekty unijne i krajowe - Szkoły na 6) oraz na stronie: https://www.lacko.pl/rekrutacja-vii.html.

Bardzo ważna informacja uzupełniająca!
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia logopedyczne będą realizowane wyłącznie w ramach projektu. Zajęcia zostaną zorganizowane po lekcjach, tak jak dotychczas. W związku z powyższym uczniowie korzystający z pomocy psychologiczno-pedagogicznej koniecznie powinni wybrać te formy w projekcie.

O projekcie też w zakładce Projekty unijne i krajowe - Szkoły na 6.


STOŁÓWKA

Umowa na wyżywienie dla uczniów


Wpłata za obiady wynosi 5 zł, w przeliczeniu z góry za cały m-c wrzesień 105,00 zł. Za obiad proszę zapłacić do 10 każdego miesiąca do godz. 8.30 u pani Agnieszki Tomczyk. Jeżeli nie ma dziecka powyżej 2 dni, to robi się odpis w następnym miesiącu. Nie ma możliwości zamawiania przez dzieci obiadów wybiórczo; tylko na cały m-c. Pozostałe informacje zostały zawarte w umowie.

Bułki można zamawiać po 2,50 zł. do godz. 8.00. Przed godz. 8.00 należy zapłacić pani Agnieszce Tomczyk 2,50 zł i dziecko w danym dniu otrzyma bułkę na śniadanie.


Proszę, aby umowa była wypełniona w dwóch egzemplarzach. Nie wpisujemy numeru umowy. Zostanie on nadany w szkole. Umowę można zawrzeć najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego, czyli najpóźniej do 25 czerwca 2021 r.


W związku z tym, by uczniowie mogli spożyć obiad, zmienione zostają godziny przerw. Lekcje odbywają się w następujących godzinach:

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.40 - 13.25
7. 13.35 - 14.20
8. 14.25 - 15.10.Świetlica

W zakładce Świetlica została zamieszczona deklaracja uczestnictwa ucznia w zajęciach świetlicowych.

Nowy plan lekcji - obowiazujący od 1 IX

W zakładce Plan lekcji opublikowany został nowy plan lekcji, obowiązujący od 1 września 2020 r.


Procedury organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
wynikające ze stanu epidemiologicznego


ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA R. SZK. 2020/2021

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY -
materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej

 
 
 
 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 r.

Niezwykle miło mi poinformować o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2020 r.

Wyniki egzaminu podawane są według skali standardowej dziewiątki:
- wyniki niskie to staniny: 1 (wynik najniższy), 2 (wynik bardzo niski), 3 (wynik niski),
- wyniki średnie to staniny: 4 (wynik niżej średni), 5 (wynik średni), 6 (wynik wyżej średni),
- wyniki wysokie to staniny: 7 (wynik wysoki), 8 (wynik bardzo wysoki), 9 (wynik najwyższy).
Nasi uczniowie z języka polskiego uzyskali wynik znajdujący się w staninie 9 (wynik najwyższy), z matematyki - w staninie 7 (wynik wysoki) oraz z języka angielskiego - w staninie 7 (wynik wysoki).

Poniżej w tabeli przedstawione są średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w procentach.

Drodzy Ósmoklasiści, serdecznie Wam gratuluję i życzę powodzenia w dalszej edukacji. Gratuluję również Waszym nauczycielom.

Polecam stronę OKE Kraków -
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=201906131212419 - sprawdzić tutaj można wyniki w poszczególnych powiatach, gminach i szkołach z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz zapoznać się z analizami wyników.

dyrektor - Halina Setlak

E-DZIENNIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego