Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nauczanie zdalne dla uczniów klas I-VIII1. Praca w trybie zdalnym od 26.10.2020 r. - dla uczniów klas 4-8 oraz od 9.11.2020 r. - dla uczniów klas 1-3.

2. Przedszkole pracuj
e w trybie stacjonarnym.

3. Zajęcia z projektu również będą się odbywać w trybie zdalnym.

4. Rodzice uczniów mogą zwrócić się do dyrektora o wypożyczenie laptopa na czas zdalnego nauczania (do podpisania umowy udostępnienia sprzętu będzie potrzebny dowód osobisty rodzica).

p.o. dyrektor ZS-P w Czarnym Potoku
Janina Bochniarz


OGŁOSZENIE

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-COV-2 i wzrostem zachorowań, mając na uwadze ochronę zdrowia uczniów i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku zarządzam na okres od dnia 19 października 2020 r. do odwołania obowiązek zasłaniania przez wszystkich uczniów i pracowników Zespołu nosa i ust (maseczka, chusta, przyłbica) w przestrzeniach wspólnych Zespołu (schody, szatnia, korytarze, toalety).

p.o. dyrektor ZS-P w Czarnym Potoku
Janina Bochniarz

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
,
które się urzeczywistni
ą,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby
praca z dziećmi i młodzieżą
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ustala, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w wymiarze 8 dni w podanym niżej terminie:

  • 2 listopada 2020 r. - Dzień Zaduszny

  • 4 i 5 stycznia 2021 r. - dni przed Świętem Trzech Króli

  • 4 maja 2021 r. - długi weekend majowy

  • 25, 26, 27 maja 2021 r.- egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów klas I-VII)

  • 4 czerwca 2021 r. - dzień po święcie Bożego Ciała.


Nowy plan lekcji oraz Harmonogram zajęć z projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko" - obowiązujące od 1 X

W zakładce Plan lekcji opublikowane zostały nowy plan lekcji oraz harmonogram zajęć z projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko", obowiązujące od 1 października 2020 r.


Nowy plan lekcji - obowiązujący od 21 IX

W zakładce Plan lekcji opublikowany został nowy plan lekcji, obowiązujący od 21 września 2020 r.


Listy rankingowe uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” w r. szk. 2020/2021PROJEKT pn. "Szkoły na 6 w Gminie Łącko" - rekrutacja ciągła


Informujemy, iż od dnia 2 września 2020 r. uruchomiona została rekrutacja ciągła do projektu pn. „Szkoły na 6 w Gminie Łącko”.
Projekt
ten realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w
szkole, na naszej stronie internetowej (w zakładce Projekty unijne i krajowe - Szkoły na 6) oraz na stronie: https://www.lacko.pl/rekrutacja-vii.html.

Bardzo ważna informacja uzupełniająca!
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia logopedyczne będą realizowane wyłącznie w ramach projektu. Zajęcia zostaną zorganizowane po lekcjach, tak jak dotychczas. W związku z powyższym uczniowie korzystający z pomocy psychologiczno-pedagogicznej koniecznie powinni wybrać te formy w projekcie.

O projekcie też w zakładce Projekty unijne i krajowe - Szkoły na 6.


STOŁÓWKA

Umowa na wyżywienie dla uczniów


Wpłata za obiady wynosi 5 zł, w przeliczeniu z góry za cały m-c wrzesień 105,00 zł. Za obiad proszę zapłacić do 10 każdego miesiąca do godz. 8.30 u pani Agnieszki Tomczyk. Jeżeli nie ma dziecka powyżej 2 dni, to robi się odpis w następnym miesiącu. Nie ma możliwości zamawiania przez dzieci obiadów wybiórczo; tylko na cały m-c. Pozostałe informacje zostały zawarte w umowie.

Bułki można zamawiać po 2,50 zł. do godz. 8.00. Przed godz. 8.00 należy zapłacić pani Agnieszce Tomczyk 2,50 zł i dziecko w danym dniu otrzyma bułkę na śniadanie.


Proszę, aby umowa była wypełniona w dwóch egzemplarzach. Nie wpisujemy numeru umowy. Zostanie on nadany w szkole. Umowę można zawrzeć najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego, czyli najpóźniej do 25 czerwca 2021 r.


W związku z tym, by uczniowie mogli spożyć obiad, zmienione zostają godziny przerw. Lekcje odbywają się w następujących godzinach:

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.40 - 13.25
7. 13.35 - 14.20
8. 14.25 - 15.10.Świetlica

W zakładce Świetlica została zamieszczona deklaracja uczestnictwa ucznia w zajęciach świetlicowych.

Nowy plan lekcji - obowiazujący od 1 IX

W zakładce Plan lekcji opublikowany został nowy plan lekcji, obowiązujący od 1 września 2020 r.


Procedury organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
wynikające ze stanu epidemiologicznego


ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA R. SZK. 2020/2021

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY -
materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej

 
 
 
 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 r.

Niezwykle miło mi poinformować o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2020 r.

Wyniki egzaminu podawane są według skali standardowej dziewiątki:
- wyniki niskie to staniny: 1 (wynik najniższy), 2 (wynik bardzo niski), 3 (wynik niski),
- wyniki średnie to staniny: 4 (wynik niżej średni), 5 (wynik średni), 6 (wynik wyżej średni),
- wyniki wysokie to staniny: 7 (wynik wysoki), 8 (wynik bardzo wysoki), 9 (wynik najwyższy).
Nasi uczniowie z języka polskiego uzyskali wynik znajdujący się w staninie 9 (wynik najwyższy), z matematyki - w staninie 7 (wynik wysoki) oraz z języka angielskiego - w staninie 7 (wynik wysoki).

Poniżej w tabeli przedstawione są średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w procentach.

Drodzy Ósmoklasiści, serdecznie Wam gratuluję i życzę powodzenia w dalszej edukacji. Gratuluję również Waszym nauczycielom.

Polecam stronę OKE Kraków -
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=201906131212419 - sprawdzić tutaj można wyniki w poszczególnych powiatach, gminach i szkołach z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz zapoznać się z analizami wyników.

dyrektor - Halina Setlak

E-DZIENNIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego