Ślubowanie i pasowanie na ucznia - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ślubowanie i pasowanie na ucznia

Uroczystości 2022/23

Ślubowanie uczniów klasy I i pasowanie na ucznia


W piątek 21 października 2022 r. uczniowie klasy I zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli rodzice pierwszoklasistów.
Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym pierwszaków, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni klasy I - pani
Elżbiety Krawczyk, przy pomocy nauczyciela wspomagającego - pani Pauliny Klimek. Dzieci na celujący udowodniły, że zasługują na to, by zostać prawdziwymi już uczniami. Następnie odbyło się ślubowanie - każdy piewszoklasista z przejęciem powtarzał słowa ślubowania:

Ja, uczeń Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku ślubuję:
sumiennie i systematycznie uczyć się,
wzorowo zachowywać się,
być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,
pomagać innym w potrzebie,
okazywać szacunek starszym,
dbać o dobre imię swej klasy i szkoły, którą reprezentuję.


Po ślubowaniu Pani Dyrektor Halina Setlak dokonała aktu pasowania na ucznia, dotykając dużym ołówkiem ramienia każdego pierwszoklasisty. Później, prawdziwym już uczniom klasy I, zostały wręczone legitymacje szkolne i dyplomy. Dzieci otrzymały też upominki, ufundowane przez Radę Rodziców. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem uczniów klasy I, ich rodziców oraz nauczycieli.


Zdjęcia zostały wykonane aparatem Sony ZV-1 zakupionym z programu "Laboratorium Przyszłości". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego