Ślubowanie uczniów klasy I oraz pasowanie na ucznia - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ślubowanie uczniów klasy I oraz pasowanie na ucznia

Uroczystości 2016/17

W czwartek 20 października 2016 r. uczniowie klasy I zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli rodzice pierwszaczków.
Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym pierwszoklasistów, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni klasy I - pani Elżbiety Krawczyk. Dzieci na celujący udowodniły, że zasługują na to, by zostać prawdziwymi już uczniami. Następnie odbyło się ślubowanie - każdy piewszoklasista z przejęciem powtarzał słowa ślubowania:


Ja, uczeń Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku ślubuję:
sumiennie i systematycznie uczyć się,
wzorowo zachowywać się,
być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,
pomagać innym w potrzebie,
okazywać szacunek starszym,
dbać o dobre imię swej klasy i szkoły, którą reprezentuję
.

Po ślubowaniu Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia. Później, prawdziwym już uczniom klasy I, zostały wręczone legitymacje szkolne. Dzieci otrzymały też pamiątkowe dyplomy oraz niespodzianki, ufundowane przez Radę Rodziców. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem uczniów klasy I, ich rodziców oraz nauczycieli. 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego