- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Harmonogram pracy świetlicy w r. szk. 2022/23:
poniedziałek 12.30-14.30
wtorek 12.30-14.30
środa
12.30-14.30
czwartek 11.30-13.30
piątek 11.30-13.30

Informacja na temat pracy świetlicy:
1. Świetlica będzie czynna codziennie po lekcjach uczniów klasy I, II i/lub III (po lekcjach klasy, która danego dnia jako pierwsza kończy zajęcia szkolne).
2. Dziecko może być odbierane ze świetlicy przez rodzica lub upoważnioną przez niego osobę (upoważnienie pisemne).
3. Dziecko może opuszczać świetlicę samodzielnie.
4. Świetlica nie bierze odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy po lekcjach.

Nauczyciele, pracujący w świetlicy:
p. Aneta Gaborek
p. Anna Pogwizd
p. Anna Ukleja.


Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku w r. szk. 2022/2023 można uzyskać u nauczycieli pracujących w świetlicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego