100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Patriotyczne rocznice

W roku Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodlegości nasi uczniowie i przedszkolacy wzięli udział w różnorakich działaniach, których głównym celem było uczczenie tej doniosłej rocznicy.

Były to takie wydarzenia, jak:
- Maraton Czytania fragmentów "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego
- złożenie wiązanki pod Obeliskiem 700-lecia wsi Czarny Potok
- akademia z okazji Święta Niepodległości
- Bieg Niepodległości
- akcja Rekord dla Niepodległej - śpiewanie 4 zwrotek Hymnu Narodowego.

Uczniowie i dzieci przedszkolne brali także udział w następujących konkursach:
- plastycznym - z okazji XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem "Promieniowanie ojcostwa"
(organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku)
- Niepodległościowa Gra Uliczna (organizator: Zespół Szkoł św. Kingi w Łącku)
- Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku)
- Moja rodzinna opowieść "Na stulecie Niepodległej" (organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku)
- plastycznym - "Patriotyzm oczami dziecka" (organizator: Przedszkole Niepubliczne Smerfiki w Czerńcu)
- recytatorskim - "Moja Ojczyzna w poezji" (organizator: Szkoła Podstawowa w Zagorzynie)
- gazetek klasowych.

Również wyjazdy i wycieczki związane były z historią Polski, z ważnymi dla Niej postaciami lub miejscami:
- zlot turystyczno-krajoznawczy w Łącku (organizator: Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kadczy)
- wycieczka do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Ośwęcimia
- wyjazd do kina na film "Dywizjon 303"
- wyjazd na spektakl "Jan Kochanowski".

Zachęcamy ponadto do odwiedzania stron:
https://niepodlegla.gov.pl/

https://mojaniepodlegla.pl/


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego