2020/21 - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

2020/21

Informacje

Zakończenie roku szkolnego

W piątek 25 czerwca 2021 r. zakończymy rok szkolny 2020/2021. O godz. 8.00 odbędzie się Msza Święta w kościele parafialnym. Następnie o godz. 9.00 uczniowie klas I-VII spotkają się z wychowawcami w swoich klasach. Uczniowie klasy VIII wraz z rodzicami spotkają się z panią dyrektor i panem wychowawcą w sali gimnastycznej na uroczystym pożegnaniu szkoły podstawowej.

"Dzieci w wirtualnej sieci"

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z broszurą "Dzieci w wirtualnej sieci", rekomendowaną przez Ministerswo Edukacji i Nauki oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty.

E-DZIENNIK

Film edukacyjny "Rozwój dziecka"

Szanowni Państwo,
Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało
cykl poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka.  
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu.


Kwestie omówione przez psycholog Beatę Liwowską:
Dostosowanie się do norm społecznych / warunków przedszkolnych / rówieśniczych
Adaptacja dziecka do warunków
Wchodzenie w grupę rówieśniczą
Zajęcia w grupie rówieśniczej i ich wpływ na rozwój dziecka
Odrzucenie dziecka przez rówieśników
Samokontrola / Dziecko nabywa umiejętności potrzebnych do pracy
Samodzielność / samoobsługa dziecka. Jak podejść do tego tematu? Kiedy jest na to czas?
Działania / aktywności, które wpływają na prawidłowy rozwój dziecka
Aktywność dziecka, hobby i zainteresowania. Dlaczego jest ważne i jak wpływa na rozwój?
Ograniczenia dotyczące telewizji, komputera, smartphone’a. Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój dziecka
Granice fizyczne i psychiczne dziecka, jak je szanować?
Lęk dziecięcy – rodzaje i przyczyny powstawania zaburzeń lękowych i depresyjnych

Link do filmu:  https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy przygotowane w ramach cyklu "CRL uczy rodziców" dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl


Życzenia z okazji DNIA DZIECKA


KOCHANI UCZNIOWIE I PRZEDSZKOLAKI!


Z okazji DNIA DZIECKA życzę Wam uśmiechu od ucha do ucha, wspaniałych przyjaciół, mnóstwa okazji do beztroskiej zabawy i wesołych przygód.

Ten trudny dzisiejszy czas pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni, jak dużo dla siebie znaczycie. Dlatego życzę Wam, abyście już nigdy nie musieli doświadczać takich chwil.

Żyjcie tak, aby każdy dzień był wyjątkowy i niezapomniany. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerpcie energię z uśmiechu innych. Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i mądrości. Żyjcie najpiękniej jak umiecie!!!              Halina Setlak
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
          w Czarnym PotokuNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Prosimy o zapoznanie sie z informacjami o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

Powrót uczniów do szkoły


Prosimy o zapoznanie się z terminami powrotu uczniów do szkoły oraz z harmonogramem nauczania hybrydowego.


Nauczanie hybrydowe w klasach I, II, III od 26 kwietnia 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku w sprawie organizacji nauczania w systemie hybrydowym w klasach I-III, a także z Zasadami oraz harmonogramem nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku


Zdalne nauczanie - aktualności


Od 22 marca do
25 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas uczą się zdalnie. Przedszkole pracuje zdalnie do 18 kwietna, od 19 kwietnia 2021 r. przdszkole pracuje stacjonarnie.Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy Niepedagogiczni, drodzy Uczniowie i Przedszkolaki!

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych w atmosferze spokoju, ciepła i miłości, bez pośpiechu i trosk, wypoczynku w blasku nadziei na lepsze jutro, radości płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa, a przy tym odrodzenia wiary w ludzi

                                                                                             życzy
Halina Setlak
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czarnym Potoku


1) Terminy postępowania rekrutacyjnego:
- rekrutacja dla dzieci z obwodu naszej szkoły, tj. zamieszkał
ych w Czarnym Potoku - od 22 marca do 6 kwietnia 2021 r.
- rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu naszej szkoły, tj. zamieszkałych w innych miejscowościach - od 26 kwietnia 2021 do 28 kwietnia 2021 r.

2) Rodzice dziecka
z obwodu naszej szkoły, tj. zamieszkałego w Czarnym Potoku składają Zgłoszenie.
Rodzice dziecka spoza obwodu naszej szkoły, tj. zamieszkałego w innej miejscowości składają Wniosek o przyjęcie do szkoły.

3) F
ormularze są do pobrania poniżej lub do pobrania w formie papierowej od Pani Heleny Gromala i Pani Agnieszki Tomczyk przy wejściu do budynku szkolnego.

4) Zgłoszenia i wnioski należy złożyć w formie papierowej do Pani Heleny Gromala lub Pani Agnieszki Tomczyk w terminie do dnia 19 marca 2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czarnym Potoku
Halina Setlak


Plan lekcji - od 1 marca 2021 r.

Od 1 marca 2021 r. obowiązuje w naszej szkole zmieniony plan lekcji.

Plan lekcji - od 1 lutego 2021 r.

Od 1 lutego 2021 r., czyli od początku II półrocza obowiązuje w naszej szkole nieznacznie zmieniony plan lekcji.

Powrót uczniów klas I-III do szkoły

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły. Nauka stacjonarna odbywać się będzie z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-szkol--wytyczne-dla-klas-i-iii.

Życzenia świąteczne


Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść...
Wieczór, gdy łamiemy się opłatkiem, składamy życzenia...
To noc wyjątkowa... Jedyna... Niepowtarzalna...
Noc Bożego Narodzenia…

Nadchodzący okres Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka.
Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich wspaniałym czasem pełnym ciepła, uśmiechu i magicznej atmosfery.
Nowy Rok 2021 niech przyniesie dużo pozytywnej energii i będzie dla wszystkich czasem, w którym spełnią się wszystkie życzenia. Wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku życzy

Janina Bochniarz
p.o. Dyrektor
ZSP w Czarnym Potoku

Zmiana terminu dni dodatkowo wolnych


Informuję, że w związku ze zmianą terminu ferii zimowych przypadających na okres od 04 do 17 stycznia 2021 r. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole  Podstawowej w Czarnym Potoku w roku szkolnym 2020/2021: 04.01.2021 r. i 05.01.2021 r. zostały przeniesione na:

1) 24 maja 2021 r. – dzień przed egzaminem ósmoklasisty,
2) 28 maja 2021 r.  – dzień po egzaminie ósmoklasisty.


Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez zmian:
3) 2 listopada 2020 r. – Dzień Zaduszny,
4) 4 maja 2021 r. – długi rodzinny weekend majowy,
5) 25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty,
6) 4 czerwca 2021 r. – piątek po święcie Bożego Ciała.

Istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w wyżej wymienionych dniach.


Nauczanie zdalne dla uczniów klas I-VIII1. Praca w trybie zdalnym od 26.10.2020 r. - dla uczniów klas 4-8 oraz od 9.11.2020 r. - dla uczniów klas 1-3.

2. Przedszkole pracuj
e w trybie stacjonarnym.

3. Zajęcia z projektu również będą się odbywać w trybie zdalnym.

4. Rodzice uczniów mogą zwrócić się do dyrektora o wypożyczenie laptopa na czas zdalnego nauczania (do podpisania umowy udostępnienia sprzętu będzie potrzebny dowód osobisty rodzica).

p.o. dyrektor ZS-P w Czarnym Potoku
Janina Bochniarz


OGŁOSZENIE

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-COV-2 i wzrostem zachorowań, mając na uwadze ochronę zdrowia uczniów i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku zarządzam na okres od dnia 19 października 2020 r. do odwołania obowiązek zasłaniania przez wszystkich uczniów i pracowników Zespołu nosa i ust (maseczka, chusta, przyłbica) w przestrzeniach wspólnych Zespołu (schody, szatnia, korytarze, toalety).

p.o. dyrektor ZS-P w Czarnym Potoku
Janina Bochniarz

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
,
które się urzeczywistni
ą,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby
praca z dziećmi i młodzieżą
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ustala, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w wymiarze 8 dni w podanym niżej terminie:

  • 2 listopada 2020 r. - Dzień Zaduszny

  • 4 i 5 stycznia 2021 r. - dni przed Świętem Trzech Króli

  • 4 maja 2021 r. - długi weekend majowy

  • 25, 26, 27 maja 2021 r.- egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów klas I-VII)

  • 4 czerwca 2021 r. - dzień po święcie Bożego Ciała.


Nowy plan lekcji oraz Harmonogram zajęć z projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko" - obowiązujące od 1 X

W zakładce Plan lekcji opublikowane zostały nowy plan lekcji oraz harmonogram zajęć z projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko", obowiązujące od 1 października 2020 r.


Nowy plan lekcji - obowiązujący od 21 IX

W zakładce Plan lekcji opublikowany został nowy plan lekcji, obowiązujący od 21 września 2020 r.


Listy rankingowe uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” w r. szk. 2020/2021PROJEKT pn. "Szkoły na 6 w Gminie Łącko" - rekrutacja ciągła


Informujemy, iż od dnia 2 września 2020 r. uruchomiona została rekrutacja ciągła do projektu pn. „Szkoły na 6 w Gminie Łącko”.
Projekt
ten realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w
szkole, na naszej stronie internetowej (w zakładce Projekty unijne i krajowe - Szkoły na 6) oraz na stronie: https://www.lacko.pl/rekrutacja-vii.html.

Bardzo ważna informacja uzupełniająca!
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia logopedyczne będą realizowane wyłącznie w ramach projektu. Zajęcia zostaną zorganizowane po lekcjach, tak jak dotychczas. W związku z powyższym uczniowie korzystający z pomocy psychologiczno-pedagogicznej koniecznie powinni wybrać te formy w projekcie.

O projekcie też w zakładce Projekty unijne i krajowe - Szkoły na 6.


STOŁÓWKA

Umowa na wyżywienie dla uczniów


Wpłata za obiady wynosi 5 zł, w przeliczeniu z góry za cały m-c wrzesień 105,00 zł. Za obiad proszę zapłacić do 10 każdego miesiąca do godz. 8.30 u pani Agnieszki Tomczyk. Jeżeli nie ma dziecka powyżej 2 dni, to robi się odpis w następnym miesiącu. Nie ma możliwości zamawiania przez dzieci obiadów wybiórczo; tylko na cały m-c. Pozostałe informacje zostały zawarte w umowie.

Bułki można zamawiać po 2,50 zł. do godz. 8.00. Przed godz. 8.00 należy zapłacić pani Agnieszce Tomczyk 2,50 zł i dziecko w danym dniu otrzyma bułkę na śniadanie.


Proszę, aby umowa była wypełniona w dwóch egzemplarzach. Nie wpisujemy numeru umowy. Zostanie on nadany w szkole. Umowę można zawrzeć najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego, czyli najpóźniej do 25 czerwca 2021 r.


W związku z tym, by uczniowie mogli spożyć obiad, zmienione zostają godziny przerw. Lekcje odbywają się w następujących godzinach:

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.40 - 13.25
7. 13.35 - 14.20
8. 14.25 - 15.10.Świetlica

W zakładce Świetlica została zamieszczona deklaracja uczestnictwa ucznia w zajęciach świetlicowych.

Nowy plan lekcji - obowiązujący od 1 IX

W zakładce Plan lekcji opublikowany został nowy plan lekcji, obowiązujący od 1 września 2020 r.


Procedury organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
wynikające ze stanu epidemiologicznego


ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA R. SZK. 2020/2021

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY -
materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej

 
 
 
 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 r.

Niezwykle miło mi poinformować o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2020 r.

Wyniki egzaminu podawane są według skali standardowej dziewiątki:
- wyniki niskie to staniny: 1 (wynik najniższy), 2 (wynik bardzo niski), 3 (wynik niski),
- wyniki średnie to staniny: 4 (wynik niżej średni), 5 (wynik średni), 6 (wynik wyżej średni),
- wyniki wysokie to staniny: 7 (wynik wysoki), 8 (wynik bardzo wysoki), 9 (wynik najwyższy).
Nasi uczniowie z języka polskiego uzyskali wynik znajdujący się w staninie 9 (wynik najwyższy), z matematyki - w staninie 7 (wynik wysoki) oraz z języka angielskiego - w staninie 7 (wynik wysoki).

Poniżej w tabeli przedstawione są średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w procentach.

Drodzy Ósmoklasiści, serdecznie Wam gratuluję i życzę powodzenia w dalszej edukacji. Gratuluję również Waszym nauczycielom.

Polecam stronę OKE Kraków -
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=201906131212419 - sprawdzić tutaj można wyniki w poszczególnych powiatach, gminach i szkołach z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz zapoznać się z analizami wyników.

dyrektor - Halina Setlak 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego