- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zebrania z rodzicami
  • Zebranie z rodzicami odbędzie się we wtorek 15 września 2020 r. od godz. 16.00 - w sposób zdalny:

- spotkanie z wychowawcami klas - przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku w związku z pandemią koronawirusa, przedstawienie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wymagań na poszczególne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych edukacji/ zajęć edukacyjnych, przypomnienie warunków, jakie uczeń musi spełnić, by został klasyfikowany, omówienie planu wychowawczego klasy, wybór Oddziałowych Rad Rodziców oraz przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły, nformacja o rekrutacji ciągłej do projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko", omówienie ubezpieczenia uczniów, inne sprawy organizacyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego