2021/22 - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

2021/22

Informacje

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022

Nasi uczniowie według skali standardowej dziewiątki, czyli skali staninowej, na której 9 - wynik najwyższy, 1 - wynik najniższy uzyskali średnio następujące wyniki z poszczególnych części egzaminu:
język polski - stanin 7 - wynik wysoki
matematyka - stanin 8 - wynik bardzo wysoki
język angielski - stanin 6 - wynik wyżej średni.

 
 

Gratuluję wyniku Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom - szczególnie Nauczycielom przedmiotów egzaminacyjnych.

Dyrektor ZSP - Halina Setlak

 

WAKACJE

Udanych, bezpiecznych, pełnych słońca i miłych wrażeń wakacji!

 

"Bitwa na zakrętki"


to konkurs dla uczniów kl. IV, V, VI, ale liczymy na pomoc uczniów z pozostałych klas:)
Celem Konkursu jest zrekrutowanie ok. 50 uczniów - uczestników projektu, którzy wezmą udział w cyklu wydarzeń, przewidującym warsztaty z kuchni regionalnej, wycieczkę do teatru oraz udział w pikniku ekologiczno-regionalno-integracyjnym razem z pozostałymi uczestnikami projektu - seniorami z Klubu „Senior+” w Łącku w celu integracji międzypokoleniowej.
Konkurs ma również na celu promowanie ekologicznego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
Konkurs trwa od 25 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.
W akcji można zbierać:
- zakrętki po napojach, wodach, płynach, szamponach, kawie, herbacie itd.
- zatyczki, korki, przykrywki, dekle
- łyżeczki, miarki np. na mleko, od syropów itp.
- opakowania po jajkach niespodziankach
- tubki i opakowania po kremach, szamponach, artykułach spożywczych etc. z oznaczeniami (najczęściej w trójkącie): PP, PE, LDPE, HDPE.
Organizatorem konkursu jest Gmina Łącko.

Zachęcam do przyłączenia się do tej akcji i przynoszenia zakrętek i opakowań do klasy IV, V i VI.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Barbara Kościółek


E-DZIENNIK

Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko

Rekrutacja do projektu pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona od 9 maja do 30 czerwca br.

Projekt pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko w ramach
:
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Budżet Państwa.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku.Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Aby zwycięstwo dobra nad złem i światła nad ciemnością, będące przesłaniem Wielkiej Nocy, stało się źródłem radości, nadziei, siły i optymizmu. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni serca miłością i pokojem. Pogodnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy dyrektor ZSP w Czarnym Potoku Halina Setlak.


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku informuje, że od dnia 22.03.2022 r. do dnia 06.04.2022 r. trwa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku na rok szkolny 2022/2023.
Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie wsi Czarny Potok składają do dyrektora
„Zgłoszenie”, natomiast rodzice dzieci zamieszkałych w innych niż Czarny Potok miejscowościach składają do dyrektora „Wniosek”.
Formularze „Zgłoszenia” i „Wniosku” można pobrać ze
strony internetowej Zespołu lub u dyrektora ZSP w Czarnym Potoku.

   Dyrektor
Halina Setlak

Oczy całego świata zwrócone są dziś w stronę Ukrainy. Każdego dnia docierają do nas setki, a nawet tysiące komunikatów – większość z nich za pośrednictwem internetu. Niestety – nie wszystkie są prawdziwe. Jak rozpoznać tzw. fake newsy i nie dać się nabrać na fałszywe informacje? Zespół OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) opracował przydatne materiały, które zamieszczamy w zakładce Dziecko w Sieci - Fake news

POMAGAMY WALCZĄCEJ UKRAINIE


W dniach 2-3 marca 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku odbędzie się zbiórka rzeczy aktualnie potrzebnych na Ukrainie. Zebrane produkty zostaną odebrane przez Strażaków i przekazane walczącym Ukraińcom.
Potrzebne rzeczy zostaną przewiezione na teren Ukrainy dla ludzi, którzy tam pozostali.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca

Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy…


Zbigniew Herbert

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRS. Za cel stawiali sobie odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności państwowej. Powojenna konspiracja niepodległościowa była - aż do powstania "Solidarności" - najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.
Według niepewnych danych MSW z lat siedemdziesiątych w okresie 1945-1955 śmierć z bronią w ręku poniosło ok. 9 tys. członków konspiracji. Szacunki te są jednak niepełne.
Walcząc z siłami nowego agresora, żołnierze niepodległościowi musieli się zmierzyć z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich "bandami reakcyjnego podziemia"
i "wrogami ludu".
Przełom, jaki przyniósł rok 1989, nie od razu przyczynił się do przywrócenia społecznej pamięci o postaciach antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia.
Dopiero 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. "W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu" - głosiło uzasadnienie ustawy.W naszej szkole pamięć Żołnierzy Wyklętych uczciliśmy okolicznościowymi gazetkami. Ponadto w klasach IV-VIII na lekcjach wychowawczych i historii, a w klasach I-III na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej poszerzaliśmy naszą wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych. Pomocne w tym były różne filmy - szczególnie te, umieszczone na stronie https://ipn.gov.pl/.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego w Czarnym Potoku na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łącko.
Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola można pobrać ze Strony Internetowej Zespołu lub są do pobrania w Przedszkolu. Wnioski należy składać w terminie od 15 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r. u nauczycieli
Przedszkola lub przesłać ich skan na adres mail: zsp.czarnypotok@lacko.pl

   Dyrektor
Halina Setlak


Termin powrotu uczniów do nauki stacjonarnej został przyspieszony


Od 21 lutego 2022 r. uczniowie wszystkich klas wracają do nauki stacjonarnej.
Okres nauki zdalnej został skrócony. Data powrotu do edukacji stacjonarnej uczniów klas 5-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych została zmieniona z 27 lutego na 21 lutego br.


Nauka zdalna


Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.


Życzenia świąteczne


Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek świę
ty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiaz
dą
Bóg w waszym domu zasiędzie.

/Jan Kasprowicz/

Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich wspaniałym czasem pełnym ciepła, radości i rodzinnej atmosfery.
Nowy Rok 202
2 niech przyniesie dużo pozytywnej energii i będzie dla wszystkich czasem, w którym spełnią się wszystkie życzenia.
Wielu głębokich przeżyć, pokoju, zdrowia i wytrwałości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku życzy

Halina Setlak
Dyrektor
ZSP w Czarnym Potoku

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji społecznościowej #MuremZaPolskimMundurem, wspierając tym samym żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy obecnie pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, strzegąc naszego wspólnego bezpieczeństwa. Bardzo chętnie w akcję włączyli się uczniowie naszej szkoły wykonując piękne ilustracje dla naszych obrońców, a ponieważ zbliżały się Święta Bożego Narodzenia wykonali również piękne kartki z życzeniami. Każda z nich była wyjątkowa, niepowtarzalna, wykonana  z sercem, według własnego pomysłu. Uczniowie bardzo zaangażowali się w akcję i wykonali aż 66 kartek świątecznych. Uczniowie pracowali pod kierunkiem pani Marty Cedzidło. Do akcji włączyły się również dzieci z przedszkola, które przygotowały równie piękne prace, pod kierunkiem pani Łucji Duda i pani Anny Pogwizd.

zdjęciaNAUKA ZDALNA

Dnia 7 grudnia 2021 r. podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski i jego zastępca Waldemar Kraska poinformowali, że od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się w trybie zdalnym.
W okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. przejście na tryb zdalny będzie obejmowało szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Żłobki oraz przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.
Od 10 stycznia 2022 r. uczniowie mają wrócić do nauki w trybie stacjonarnym.

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.
Nasi uczniowie i przedszkolacy w tym czasie szczególnie zwrocili uwagę na bohaterów naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu i społeczności.


Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed szczególnie niebezpieczną „zabawką”!

Informacje na temat szczepień od 12. roku życia znajdują się w zakładce Koronawirus


INFOLINIA


W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, Ministerstwo Edukacji i Nauki kontynuuje pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnia im adekwatne wsparcie psychologiczne.
Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy
mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.
Można także skorzystać z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl


Projekt Szkoły na "6" w Gminie Łącko - rekrutacja ciągła


Informujemy, iż od dnia 1 września 2021 r. została uruchomiona rekrutacja ciągła do projektu  pn.  „Szkoły na "6" w Gminie Łącko” na rok szkolny 2021/2022. Projekt pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekty unijne i krajowe - Szkoły na 6.


Procedury organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
wynikające ze stanu epidemiologicznego

Rozpoczęcie roku szkolnego

W środę 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. O godzinie 8.00 odbędzie się Msza Święta w kościele parafialnym. O godzinie 9.00 w szkole uczniowie poszczególnych klas spotkają się ze swoimi wychowawcami oraz z Panią Dyrektor. Zapraszamy do szkoły również rodziców uczniów klasy I. Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego