- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zebrania z rodzicami


  • Zebranie z rodzicami uczniów klas I-V odbędzie się we wtorek 14 września 2021 r. o godz. 16.00 - w szkole:

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku, w szczególności w związku z pandemią koronawirusa, a także przedstawienie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wymagań na poszczególne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych, przypomnienie warunków, jakie uczeń musi spełnić, by został klasyfikowany, omówienie planu wychowawczego klasy, wybór Oddziałowych Rad Rodziców oraz przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły, informacja o projekcie "Szkoły na 6 w Gminie Łącko", omówienie ubezpieczenia uczniów, informacja o świetlicy i stołówce, inne sprawy organizacyjne.


  • Zebranie z rodzicami uczniów klas VI, VII, VIII odbędzie się w poniedziałek 6 września 2021 r. o godz. 16.00 - w szkole:

- akcja informacyjna na temat szczepień dzieci powyżej 12. roku życia przeciw COVD-19, przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku, w szczególności w związku z pandemią koronawirusa, a także przedstawienie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wymagań na poszczególne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych, przypomnienie warunków, jakie uczeń musi spełnić, by został klasyfikowany, omówienie planu wychowawczego klasy, wybór Oddziałowych Rad Rodziców oraz przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły, informacja o projekcie "Szkoły na 6 w Gminie Łącko", omówienie ubezpieczenia uczniów, informacja o świetlicy i stołówce, inne sprawy organizacyjne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego