- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

OBCHODY 700-LECIA WSI CZARNY POTOK


W roku 2017 obchodziliśmy 700-lecie istnienia Wsi Czarny Potok. Inicjatorem obchodów 700-lecia Wsi był Proboszcz parafii Czarny Potok Ksiądz Krzysztof Klimczak. Jubileusz od kilku miesięcy przygotowywał utworzony w tym celu Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia Wsi Czarny Potok, któremu przewodniczyła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku Halina Setlak. Współorganizatorem był Urząd Gminy w Łącku z Wójtem Janem Dziedziną na czele. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Biskup tarnowski Andrzej Jeż, Wojewoda małopolski Piotr Ćwik i Marszałek województwa Jacek Krupa. Patronat medialny objęli: Sądeczanin, Radio RDN Nowy Sącz, Wiadomości Łąckie, Almanach Sądecki, Almanach Łącki. W ramach Obchodów Jubileuszu 700-lecia Wsi zaplanowano wiele różnorodnych działań. Jubileuszowe Obchody 700-lecia Wsi Czarny Potok odbyły się w dniach 26-27 sierpnia 2017 r. W ciągu całego okresu poprzedzającego główne uroczystości zorganizowane zostały liczne imprezy.

Niedzielne kulminacyjne uroczystości 700-lecia Czarnego Potoku

Niedzielne kulminacyjne uroczystości 700-lecia Czarnego Potoku rozpoczęły się o godz. 11:00  mszą św. przy ołtarzu polowym celebrowaną przez księdza biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Władysława Bobowskiego. Na tę szczególną uroczystość  do Czarnego Potoku zjechało wielu księży, a także siostry zakonne zgromadzenia ss. służebniczek NMP, wraz z matką prowincjonalną, licznie przybyli goście oraz mieszkańcy wsi i parafii z rodzinami z odległych zakątków Polski.
Mszę św. uświetniła  Orkiestra Dęta im. T. Moryto z Łącka, pod dyrekcją Stanisława Strączka wraz z solistami: Anną Gromalą i Rafałem Talarczykiem.
Przy kościele ustawiły się trzy poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Czarnego Potoku, Jastrzębia i Olszany.
W krótkiej homilii wygłoszonej przez ks. biskupa Władysława Bobowskiego znalazły się słowa o pochwale tutejszego poszanowania tradycji i moralności. Jego Ekscelencja jeden z wątków przemowy poświęcił kultowi Maryi, tak silnie reprezentowanemu w Czarnym Potoku.
Po nabożeństwie zebrani skierowali się obelisku jubileuszowego. Jest to pokaźnych rozmiarów głaz ufundowany przez sponsorów oraz mieszkańców wsi.
Uroczystego odsłonięcia obelisku dokonali: Jan Duda poseł na Sejm RP, Wiesław Janczyk wice - minister finansów,  Jan Dziedzina wójt gminy Łącko i Roman Bodziony sołtys wsi Czarny Potok. Aktu poświęcenia dokonał ks. biskup Władysław Bobowski. Inskrypcja głosi:

Pamiątka
Jubileuszu 700-lecia
Czarnego Potoka
1317-2017
Mieszkańcy

Dla uświetnienia tej podniosłej chwili z Jazowska nadjechała banderia konna.

Cześć oficjalną uroczystości rozpoczęła pani Halina Setlak przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  wraz z Romanem Bodzionym sołtysem wsi. W wystąpieniu była mowa o położeniu, tradycji, kulturze i wielowiekowych dziejach Czarnego Potoku, o wiekopomnym zapisie ze średniowiecznego dokumentu z 1317 r., o Sanktuarium Maryjnym, najstarszej w Polsce lipie szerokolistnej, o sadach i sadownikach, a także o współczesnych zakładach i instytucjach, jakie zlokalizowane są na terenie wsi. Przewodnicząca zakończyła swoje wystąpienie konkluzją: „Czarny Potok to metropolia, tylko jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą”. Sołtys wsi Roman Bodziony podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji Obchodów, a także sponsorom za ich życzliwość i hojność. O oficjalne otwarcie uroczystości poprosił gospodarza gminy wójta Jana Dziedzinę.
Wójt Jan Dziedzina przywitał przybyłych na uroczystości gości: Jego Ekscelencję ks. biskupa Władysława Bobowskiego, parlamentarzystów, samorządowców, przedsiębiorców, naukowców i sponsorów, oraz mieszkańców wsi. Po wystąpieniu wójta głos zabrał sekretarz stanu w ministerstwie finansów Wiesław Janczyk,  poseł Anna Paluch, poseł Jan Duda, wójt gminy Krościenko n/d Jan Dyda, Rozalia Duda z Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala oraz przewodnicząca Rady Gminy Bernadetta Wąchała-Gawełek. Przemawiający pogratulowali mieszkańcom wspaniałego Jubileuszu ich miejscowości, życząc dalszego rozwoju na pożytek wsi, parafii i gminy.

Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców i gości bogaty program imprezy.  Towarzyszyły jej stoiska wiejskie z Czarnego Potoku, Olszany, Jastrzębia i Jadamwoli – wsi należących do czarnopotockiej parafii. Było też dmuchane miasteczko dla dzieci i mała gastronomia.

Część artystyczną otworzył występ młodego skrzypka z Czarnego Potoku Macieja Hejmeja. Okolicznościowy program artystyczny przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku. Następnie widzowie mogli podziwiać tańczące dzieci ze szkolnych zespołów regionalnych „Czarny Potoczek” i „Małe Łącko”.
Kolejnym punktem były najróżniejsze w formie występy uczniów szkół podstawowych w Jastrzębiu, Olszanie,  i Jadamwoli oraz dzieci Przedszkola Samorządowego w Czarnym Potoku : przedstawienia, elementy baletu, melodeklamacje, czy popisy solowe młodych muzyków. Wspaniale zaprezentowała się również czarnopotocka Schola Parafialna. Następnie zebrani mogli podziwiać pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Julity, Oliwii, Sergiusza i Bogusława Nakielskich.

Wiele wrażeń dostarczyły koncerty i występy zespołów i solistów. Obejmowały one różne gatunki tańca i muzyki, tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie lub poznać to, czego nie widział. Tak więc w popołudniowej części zaprezentowały się zespoły regionalne „Kiyrpecki” z Łącka i Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Podegrodzie”, soliści muzyki operetkowej, musicalowej i rozrywkowej „Czar Muzyki”. Wielką niespodzianką był koncert zespołu Gooroleska, znanego ze śmiałego łączenia wielu stylów muzycznych w całości stylizowanych na góralskie brzmienie.

Obchody zakończyła zabawa taneczna prowadzona przez zespół „Kama”, która trwała do późnych godzin wieczornych.

[relacjonował Grzegorz Olszewski]

WERNISAŻ MALARSTWA WŁADYSŁAWA BARTKA TALARCZYKA

Pierwszego dnia Obchodów 700. Jubileuszu Wsi Czarny Potok w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku miało miejsce również inne doniosłe wydarzenie. Otóż o godz. 14.00 rozpoczął się, otwarty przez panią dyrektor ZS-P Halinę Setlak, wernisaż malarstwa Władysława Bartka Talarczyka, pochodzącego z Czarnego Potoku. Obrazy podziaiwać można już było od 20 sierpnia.

O sylwetce malarza i jego twórczości mówiła, przybyła specjalnie na tę okazję, wieloletnia dyrektor krzeszowickiej Galerii Vauxhall, pani Anna Miga.

Przypomnijmy kilka najważniejszych faktów z biografii malarza:

Władysław Bartek Talarczyk urodził się w Czarnym Potoku. Tutaj ukończył Szkołę Podstawową i spędził dzieciństwo. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa, ze specjalnością tkanina artystyczna. W 1987 r. osiadł na stałe w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, tkaninę unikatową i pastel. Jego prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą: we Francji, Niemczech, USA, RPA, Danii, Szwecji, we Włoszech. Brał udział w ponad 70 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych oraz w 40 wystawach indywidualnych. Od ponad 22 lat prowadzi warsztaty plastyczne dla ludzi starszych. W 2009 r. został odznaczony Medalem "Honoris Gratia", przyznawanym przez prezydenta Miasta Krakowa, za wybitne i szczególne zasługi dla miasta Krakowa, a w 2010 r. otrzymał Nagrodę Specjalną w dziedzinie kultury Rady i Zarządu Dzielnicy XI - Podgórze Duchackie.

Na wernisaż przybyło wiele osób - ludzie sztuki i nauki, przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Gminy Łącko panem Janem Dziedziną oraz liczne grono czarnopotoczan i mieszkańców okolicznych miejscowości.

Malarz Władysław Bartek Talarczyk podkreślał, że odczuwa tremę przed własną rodzimą publicznością
, natomiast czarnopotoczanie nie kryli dumy z takiego rodaka.

KONFERENCJA NAUKOWA

W pierwszym dniu obchodów Jubileuszu - 26 sierpnia 2017 r. odbyła się konferencja naukowa nt. „700 lat wsi Czarny Potok”. Konferencję zorganizował Komitet Obchodów 700-lecia wsi Czarny Potok, któremu przewodniczyła Pani Halina Setlak (dyrektor ZS-P w Czarnym Potoku) oraz Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie, którego dyrektorem jest Pan prof. dr hab. Bolesław Faron, Profesor Bolesław Faron jest pochodzącym z Czarnego Potoka pierwszym i na razie jedynym profesorem zwyczajnym, jest historykiem literatury polskiej, krytykiem, publicystą, byłym rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (teraz Uniwersytet Pedagogiczny) i byłym ministrem

Salą wykładową stało się jedno ze szkolnych pomieszczeń, które przeobraziło się w galerię obrazów Władysława Bartka Talarczyka - malarza pochodzącego z Czarnego Potoka.

Na wykłady przybyli prelegenci, członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów,
przedstawiciele władz samorządowych z Panem Janem Dziedzina Wójtem Gminy Łącko, wielu działaczy kultury i oświaty. Bardzo licznie przybyli mieszkańcy Czarnego Potoka i parafii Czarny Potok.

Konferencję otworzyła o godzinie 9:00
Pani Halina Setlak, natomiast prowadził konferencję Pan prof. dr hab. Bolesław Faron.

Pierwszym prelegentem był prof.
dr hab Feliks Kiryk z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jako wybitny mediewista, wygłosił referat pt. „Kartki z dziejów Czarnego Potoka w okresie staropolskim”, w którym przedstawił najdawniejszą historię miejscowości na tle regionu.

Następnie głos zabrał mgr Jarosław Czaja - nauczyciel z Łukowicy, który z wielką pasją zajmuje się badaniem pozostałości prehistorycznych grodów i gródków Czarnego Potoku i okolicznych miejscowości. Podczas prelekcji pt. „Gródek nad Czarnym Potokiem na tle innych założeń obronnych z zachodniego brzegu Dunajca” zaprezentował wiele fotografii przedstawiających ciekawostki topograficzne i znaleziska archeologiczne z okolicy Czarnego Potoka. Zauważył ponadto, że kilka interesujących wzniesień w regionie, mogących stać się potencjalnymi miejscami prac archeologów, nie zostało dotąd zbadanych.

Kolejnym
punktem programu konferencji był referat pt. „Dzieje oświaty w Czarnym Potoku”, który przedstawił mgr Józef Słowik, emerytowany kurator Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu i nauczyciel. Wykładowca przedstawił zarys historii szkoły w Czarnym Potoku. Pierwsze o niej udokumentowane wzmianki pochodzą z XVI wieku.

Następny referat wygłosił
organizator konferencji - prof. dr hab. Bolesław Faron. Jego wystąpienie pt. „Pierwszy magister z Czarnego Potoka (o Janie Rostockim)” poświęcone zostało przybliżeniu sylwetki pierwszego w historii Czarnego Potoku magistra Jana Rostockiego - zasłużonego polonisty, uczącego w Chełmie Lubelskim, a po wojnie w Szydłowcu, organizatora tajnego nauczania w czasie wojny w rodzinnej wsi.

Po krótkiej
przerwie prowadzacy oddał głos prof. dr hab. Eberhardowi Makoszowi, znanemu sadownikowi, wykładowcy, wieloletniemu dyrektorowi Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej, który w Czarnym Potoku bywał od 50 lat i nieraz inicjował zmiany w czarnopotockim sadownictwie. Przygotował on prelekcję nt.: „Rozwój sadownictwa w Czarnym Potoku”. Prelegent porównywał sadownictwo powojenne z dzisiejszymi osiągnięciami. Nie krył wielkiego uznania dla czarnopotockich sadowników.

Jako ostatni głos zabrał, również pochodzący z Czarnego Potoka (zresztą brat cioteczny profesora Farona), dr Franciszek Pulit, geograf i geolog, autor pierwszej monografii wsi Czarny Potok. Przygotował on wystąpienie nt. „Skarb historii. Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Czarnym Potoku”. Prelegent na wstępie rozdał publiczności przygotowane przez siebie wydawnictwo książkowe "Kościół p.w. Świętego Marcina Biskupa. Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku". W czasie wykładu często odwoływał się do zawartych w książce informacji i fotografii. Krótko opisał historię budowli obecnego kościoła i poprzednich świątyń czarnopotockich, dowodząc, że wieś z pewnością miała kościół już w II połowie XIII w. Opowiadał też o zabytkowych obrazach i figurach znajdujących się w kościele.


Konferencja zakończyla się dyskusją. Jako pierwszy przemówił prof. dr. hab. Leszek Bednarczuk wybitny językoznawca, indoeuropeista i celtolog, który przedstawił krótko rozwój języka na ziemiach regionu. Następnie glos zabrali (niejako wywołani "do tablicy" przez Pana profesora Farona) sadownicy z Czarnego Potoka: Pan Stanisław Faron (brat profesora) oraz Pan Stanisław Wójciak. Obaj Panowie mówili o rozwoju sadownictwa we wsi. W dalszej części dyskusji głos zabrali ponownie prof. dr hab. Kiryk oraz mgr Słowik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego