- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

OBCHODY 700-LECIA WSI CZARNY POTOK


W roku 2017 przypada 700-lecie istnienia Wsi Czarny Potok. Inicjatorem obchodów 700-lecia Wsi był Proboszcz parafii Czarny Potok Ksiądz Krzysztof Klimczak. Jubileusz od kilku miesięcy przygotowywał utworzony w tym celu Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia Wsi Czarny Potok, któremu przewodniczyła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku Halina Setlak. Współorganizatorem był Urząd Gminy w Łącku z Wójtem Janem Dziedziną na czele. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Biskup tarnowski Andrzej Jeż, Wojewoda małopolski Piotr Ćwik i Marszałek województwa Jacek Krupa. W ramach Obchodów Jubileuszu 700-lecia Wsi zaplanowano wiele różnorodnych działań. Jubileuszowe Obchody 700-lecia Wsi Czarny Potok odbyły się w dniach 26-27 sierpnia 2017 r. W ciągu całego okresu poprzedzającego główne uroczystości zorganizowane zostały liczne imprezy.

WERNISAŻ MALARSTWA WŁADYSŁAWA BARTKA TALARCZYKA

Pierwszego dnia Obchodów 700. Jubileuszu Wsi Czarny Potok w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku miało miejsce również inne doniosłe wydarzenie. Otóż o godz. 14.00 rozpoczął się, otwarty przez panią dyrektor ZS-P Halinę Setlak, wernisaż malarstwa Władysława Bartka Talarczyka, pochodzącego z Czarnego Potoku.

O sylwetce malarza i jego twórczości mówiła, przybyła specjalnie na tę okazję, wieloletnia dyrektor krzeszowickiej Galerii Vauxhall, pani Anna Miga.

Przypomnijmy kilka najważniejszych faktów z biografii malarza:

Władysław Bartek Talarczyk urodził się w Czarnym Potoku. Tutaj ukończył Szkołę Podstawową i spędził dzieciństwo. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa, ze specjalnością tkanina artystyczna. W 1987 r. osiadł na stałe w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, tkaninę unikatową i pastel. Jego prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą: we Francji, Niemczech, USA, RPA, Danii, Szwecji, we Włoszech. Brał udział w ponad 70 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych oraz w 40 wystawach indywidualnych. Od ponad 22 lat prowadzi warsztaty plastyczne dla ludzi starszych. W 2009 r. został odznaczony Medalem "Honoris Gratia", przyznawanym przez prezydenta Miasta Krakowa, za wybitne i szczególne zasługi dla miasta Krakowa, a w 2010 r. otrzymał Nagrodę Specjalną w dziedzinie kultury Rady i Zarządu Dzielnicy XI - Podgórze Duchackie.

Na wernisaż przybyło wiele osób - ludzie sztuki i nauki, przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Gminy Łącko panem Janem Dziedziną oraz liczne grono czarnopotoczan i mieszkańców okolicznych miejscowości.

Malarz Władysław Bartek Talarczyk podkreślał, że odczuwa tremę przed własną rodzimą publicznością
, natomiast czarnopotoczanie nie kryli dumy z takiego rodaka.

KONFERENCJA NAUKOWA

W pierwszym dniu obchodów Jubileuszu - 26 sierpnia 2017 r. odbyła się konferencja naukowa nt. „700 lat wsi Czarny Potok”. Konferencję zorganizował Komitet Obchodów 700-lecia wsi Czarny Potok, któremu przewodniczyła Pani Halina Setlak (dyrektor ZS-P w Czarnym Potoku) oraz Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie, którego dyrektorem jest Pan prof. dr hab. Bolesław Faron, Profesor Bolesław Faron jest pochodzącym z Czarnego Potoka pierwszym i na razie jedynym profesorem zwyczajnym, jest historykiem literatury polskiej, krytykiem, publicystą, byłym rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (teraz Uniwersytet Pedagogiczny) i byłym ministrem

Salą wykładową stało się jedno ze szkolnych pomieszczeń, które przeobraziło się w galerię obrazów Władysława Bartka Talarczyka - malarza pochodzącego z Czarnego Potoka.

Na wykłady przybyli prelegenci, członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów,
przedstawiciele władz samorządowych z Panem Janem Dziedzina Wójtem Gminy Łącko, wielu działaczy kultury i oświaty. Bardzo licznie przybyli mieszkańcy Czarnego Potoka i parafii Czarny Potok.

Konferencję otworzyła o godzinie 9:00
Pani Halina Setlak, natomiast prowadził konferencję Pan prof. dr hab. Bolesław Faron.

Pierwszym prelegentem był prof.
dr hab Feliks Kiryk z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jako wybitny mediewista, wygłosił referat pt. „Kartki z dziejów Czarnego Potoka w okresie staropolskim”, w którym przedstawił najdawniejszą historię miejscowości na tle regionu.

Następnie głos zabrał mgr Jarosław Czaja - nauczyciel z Łukowicy, który z wielką pasją zajmuje się badaniem pozostałości prehistorycznych grodów i gródków Czarnego Potoku i okolicznych miejscowości. Podczas prelekcji pt. „Gródek nad Czarnym Potokiem na tle innych założeń obronnych z zachodniego brzegu Dunajca” zaprezentował wiele fotografii przedstawiających ciekawostki topograficzne i znaleziska archeologiczne z okolicy Czarnego Potoka. Zauważył ponadto, że kilka interesujących wzniesień w regionie, mogących stać się potencjalnymi miejscami prac archeologów, nie zostało dotąd zbadanych.

Kolejnym
punktem programu konferencji był referat pt. „Dzieje oświaty w Czarnym Potoku”, który przedstawił mgr Józef Słowik, emerytowany kurator Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu i nauczyciel. Wykładowca przedstawił zarys historii szkoły w Czarnym Potoku. Pierwsze o niej udokumentowane wzmianki pochodzą z XVI wieku.

Następny referat wygłosił
organizator konferencji - prof. dr hab. Bolesław Faron. Jego wystąpienie pt. „Pierwszy magister z Czarnego Potoka (o Janie Rostockim)” poświęcone zostało przybliżeniu sylwetki pierwszego w historii Czarnego Potoku magistra Jana Rostockiego - zasłużonego polonisty, uczącego w Chełmie Lubelskim, a po wojnie w Szydłowcu, organizatora tajnego nauczania w czasie wojny w rodzinnej wsi.

Po krótkiej
przerwie prowadzacy oddał głos prof. dr hab. Eberhardowi Makoszowi, znanemu sadownikowi, wykładowcy, wieloletniemu dyrektorowi Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej, który w Czarnym Potoku bywał od 50 lat i nieraz inicjował zmiany w czarnopotockim sadownictwie. Przygotował on prelekcję nt.: „Rozwój sadownictwa w Czarnym Potoku”. Prelegent porównywał sadownictwo powojenne z dzisiejszymi osiągnięciami. Nie krył wielkiego uznania dla czarnopotockich sadowników.

Jako ostatni głos zabrał, również pochodzący z Czarnego Potoka (zresztą brat cioteczny profesora Farona), dr Franciszek Pulit, geograf i geolog, autor pierwszej monografii wsi Czarny Potok. Przygotował on wystąpienie nt. „Skarb historii. Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Czarnym Potoku”. Prelegent na wstępie rozdał publiczności przygotowane przez siebie wydawnictwo książkowe "Kościół p.w. Świętego Marcina Biskupa. Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku". W czasie wykładu często odwoływał się do zawartych w książce informacji i fotografii. Krótko opisał historię budowli obecnego kościoła i poprzednich świątyń czarnopotockich, dowodząc, że wieś z pewnością miała kościół już w II połowie XIII w. Opowiadał też o zabytkowych obrazach i figurach znajdujących się w kościele.


Konferencja zakończyla się dyskusją. Jako pierwszy przemówił prof. dr. hab. Leszek Bednarczuk wybitny językoznawca, indoeuropeista i celtolog, który przedstawił krótko rozwój języka na ziemiach regionu. Następnie glos zabrali (niejako wywołani "do tablicy" przez Pana profesora Farona) sadownicy z Czarnego Potoka: Pan Stanisław Faron (brat profesora) oraz Pan Stanisław Wójciak. Obaj Panowie mówili o rozwoju sadownictwa we wsi. W dalszej części dyskusji głos zabrali ponownie prof. dr hab. Kiryk oraz mgr Słowik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego