Bezpieczna Szkoła - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Bezpieczna Szkoła

Bezpieczeństwo

W naszej szkole podejmowanych jest wiele działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska. W szkole obowiązują Procedury zapewniające uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, uzależnienieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej.

Wszystkie te działania wpisują się w politykę Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, czy Kuratorium Oświaty.Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej -
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.

 
 


Warto także zapoznać się z informacjami na stronie Rzecznika Praw Dziecka -
http://brpd.gov.pl.


 
 
 
 


Zachęcamy również do odwiedzenia strony Kuratorium Oświaty w Krakowie
https://kuratorium.krakow.pl/category/bezpieczenstwo.

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego