"Bieg po zdrowie" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Bieg po zdrowie"

Programy prozdrowotne > Archiwum

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.
Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

  • Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.
Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Naszym szkolnym realizatorem programu jest pan Jan Mrówka. 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego