Szkolne Koło Caritas - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolne Koło Caritas

Akcje charytatywne


W roku szkolnym 2016/2017, z inicjatywy Księdza Proboszcza Krzysztofa Klimczaka, w naszej szkole zostało założone Szkolne Koło Caritas.
Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła. W naszej szkole tę funk
cję w bieżącym roku szkolnym pełni pani nauczycielka Elżbieta Krawczyk. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła, którym jest Ksiądz Proboszcz.

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego
, co ma na przykład wyraz w takich działaniach jak:

  • przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na dalsze leczenie i rehabilitację dla chorej uczennicy naszej szkoły

  • udział w akcji "Złotówka do kromki chleba" organizowanej przez Caritas parafialną dla najuboższych z naszej parafii

  • koordynowanie zbiórki plastikowych zakrętek na rzecz potrzebujących

  • sprzedaż kartek dobroczynnych Stowarzyszenia Sursum Corda
  • rozpropagowanie wśród uczniów akcji "Dar juniora dla seniora" - więcej o akcji na stronie https://misericors.org/jalmuzna-wielkopostna-2019-dar-juniora-dla-seniora
  • rozpropagowanie wśród uczniów akcji "Misja - opatrunek dla Zambii", polegającej na zebraniu bandaży, również tych wykonanych z zużytej pościeli, które wykorzystane będą w szpitalu prowadzonym przez Siostry Służebniczki NMP w Zambii w Afryce.

Koło nastawione jest także na krzewienie postaw obywatelskich i patriotycznych, co znalazło wyraz m. in. w takim działanu, jak:

  • udział w akcji zbierania podpisów pod apelem poparcia dla inicjatywy powrotu na Sądecczyznę 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.


Organizowane są ponadto diecezjalne zjazdy Szkolnych Kół Caritas. Nasi uczniowie uczestniczyli w
zjeździe do:

  • Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie, który odbył się 8 czerwca 2017 r.,

  • Sanktuarium NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej, który odbył się 19 czerwca 2018 r.,

  • Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, który odbył się 4 czerwca 2019 r.


Więcej informacji o Szkolnych Kołach Caritas w diecezji tarnowskiej znaleźć można na stronie www.caritas.diecezja.tarnow.pl - SKC.

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego