Szkolne Koło Caritas - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolne Koło Caritas

Akcje charytatywne


W roku szkolnym 2016/2017, z inicjatywy Księdza Proboszcza Krzysztofa Klimczaka, w naszej szkole zostało założone Szkolne Koło Caritas. Liczy ono 27 członków. Są to uczniowie z klas od III do VI.
Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła. W naszej szkole tę funkcję objęła nauczycielka Janina Bochniarz. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła, którym jest Ksiądz Proboszcz.
Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.
Patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej jest Błogosławiona Karolina Kózkówna, a miejscem pielgrzymkowym - sanktuarium Błogosławionej w Zabawie.
Dnia 8 czerwca 2017 r. uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w diecezjalnym zjeździe Szkolnych Kół Caritas w sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie
- więcej o zjeździe w zakładce Wycieczki.

Więcej informacji o Szkolnych Kołach Caritas w diecezji tarnowskiej znaleźć można na stronie www.caritas.diecezja.tarnow.pl - SKC.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego