CKZ w Nowym Sączu - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

CKZ w Nowym Sączu

Wycieczki 2022/23

W czwartek 1 grudnia uczniowie klasy VIII udali się do Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu na zaproszenie pana dra hab. inż. Marka Aleksander, który jest nauczycielem fizyki w naszej szkole, a jednocześnie dyrektorem CKZ. W wyjeździe uczestniczyła ponadto wychowawczyni klasy VIII pani Ewa Aleksander-Obrzut.
W CKZ uczniowie wzięli udział w bardzo interesujących zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, które przeprowadziła pani dr inż. Karina Janisz - Kierownik Warsztatów. Następnie pani Janisz oraz pan Aleksander oprowadzili nas po placówce. Z zaciekawieniem zwiedzaliśmy różnorodne pracownie, m. in.: Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej,
Pracownię Technik Komputerowych i CAD, Pracownię Inteligentnych Systemów Sterowania, Pracownię Urządzeń Elektrycznych, Pracownię Elektrotechniki i Elektryki, Pracownię Pneumatyki i Hydrauliki, Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii, Pracownię Metrologii, Pracownię Technik Wytwarzania. Mogliśmy się przyjrzeć, jak wygląda praktyczna nauka i zdobywanie kompetencji zawodowych. Warto zauważyć, że w CKZ spotkaliśmy również kilku absolwentów naszej szkoły, którzy teraz tutaj odbywają zajęcia praktycznej nauki zawodu.
Na zakończenie Pan Dyrektor Marek Aleksander wręczył uczniom Certyfikaty ukończenia kursu z zakresu doradztwa zawodowego w CKZ.
Dodatkową atrakcją był ponadto przejazd autobusem MPK; poczuliśmy się trochę już jak uczniowie szkoły ponadpodstawowej.

Wyjazd był niezwykle ciekawy i bardzo pomocny przy wyborze dalszej drogi kształcenia.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego