"Czyste powietrze wokół nas" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Czyste powietrze wokół nas"

Programy prozdrowotne

Nasze przedszkole realizuje Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas”. Program ten wynika z rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Na poziomie krajowym honorowy patronat nad programem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Na poziomie województwa koordynuje ten program Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.

Adresatami programu "Czyste powietrze wokół nas" dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz rodzice i opiekunowie dzieci.
Cele główne programu to wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, a także zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy ktoś pali przy nich tytoń.

Przedszkolnymi koordynatorami programu są panie przedszkolanki. 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego