Dokumenty - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty

Najważniejsze dokumenty Zespołu to: Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku, Statut Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku, Statut Przedszkola Samorządowego w Czarnym Potoku, Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, Zestaw Programów Nauczania, a także Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu, Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego, Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły oraz Regulamin działalności Rady Rodziców Przedszkola.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego