Dokumenty - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty

Najważniejsze dokumenty Zespołu to: Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku, Statut Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku, Statut Przedszkola Samorządowego w Czarnym Potoku, Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego