Dzień Kobiet - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dzień Kobiet

Uroczystości 2016/17


Dzień Kobiet to dzień ustanowiony w 1910 roku w celu krzewienia idei równouprawnienia oraz uczczenia ofiar w walce o emancypację kobiet. W latach 1908-11 w USA odbyło się wiele protestów kobiet - żądały one równych praw politycznych i ekonomicznych. Uczestniczkami były głównie pracownice fabryk, w których panował powszechny wyzysk. Pierwszy Narodowy Dzień Kobiet odbył się tam już w 1909 roku. Trend walki o równouprawnienie rozprzestrzeniał się również w Europie – tu pomysł obchodów zainicjowany został w Kopenhadze. Z czasem, wraz z postępującym wyzwoleniem kobiet, święto to stało się przede wszystkim okazją do okazania szacunku płci pięknej.
I w naszej szkole w Dzień Kobiet nasi szarmanccy chłopcy obdarowali wszystkie kobiety i kobietki kwiatami. Panie odwdzięczyły się składając panom najserdeczniejsze życzenia w Dzień Mężczyzn. 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego