Próbna ewakuacja - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Próbna ewakuacja

Bezpieczeństwo > Archiwum

Próbna ewakuacja

W naszym Zespole systematycznie odbywają się próbne ewakuacje. Głównym celem przeprowadzanych ćwiczeń jest zapoznanie uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami oraz pozostali pracownicy przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację Pani Dyrektor. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili budynek.
Ostatnia p
róbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz Ochotniczej Strazy Pożarnej z Łącka i Czarnego Potoku. Zorganizował ją nasz nauczyciel Jan Mrówka, który jest prezesem OSP w Łącku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego