Harmonogram konkursów wiedzy i konkursów artystycznych - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Harmonogram konkursów wiedzy i konkursów artystycznych

Konkursy wiedzy i artystyczne

UWAGA! Informacje o konkursach bibliotecznych i czytelniczych w zakladce Szkolna biblioteka - Konkursy.

Konkursy wiedzy


W roku szkolnym 201
6/ 2017 uczniowie naszej szkoły mogą wykazać się swoją wiedzą w następujących konkursach:

 • Przedmiotowy Konkurs Humanistyczny - organizowany przez Kuratorium Małopolskie (szkolny koordynator konkursu: p. Janina Bochniarz)

 • Przedmiotowy Konkurs Języka Angielskiego - organizowany przez Kuratorium Małopolskie (szkolny koordynator konkursu: p. Barbara Myjak)

 • Przedmiotowy Konkurs Matematyczny - organizowany przez Kuratorium Małopolskie (szkolny koordynator konkursu: p. Ewa Aleksander-Obrzut)

 • Tematyczny Konkurs Biblijny "Z Dobrą Nowiną przez życie" - organizowany przez Kuratorium Małopolskie (szkolny koordynator konkursu: ks. Krzysztof Klimczak)

 • Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko "Gmina Łącko - poznajmy ją bliżej" - organizowany przez SP w Maszkowicach (szkolny koordynator konkursu: p. Małgorzata Moryto i p. Halina Setlak)

 • Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"- organizowany w Polsce przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych (szkolny koordynator konkursu: p. Ewa Aleksander-Obrzut)

 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "2. Triathlon Matematyczny" dla kl. I-VI szkół podst. - w serwisie Matzoo.pl (konkurs do przeprowadzenia w domu)

 • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Eko-Planeta" - organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej  „Pokolenie” (szkolny koordynator konkursu: p. Karolina Majerska/ p. Barbara Kościółek)

 • Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik" - organizowany przez Fundację Akademia Młodych Odkrywców (szkolny koordynator konkursu: p. Karolina Majerska/ p. Barbara Kościółek)

 • Ogólnopolskie konkursy - stypendiada - organizowane przez Firmę Edukacyjną "Orzeł" - dla klas II-III: konkurs czytelniczy "Abecadło", konkurs ortograficzny "Ortografek", konkurs matematyczny "Plusik", konkurs plastyczny "Plastuś" (szkolny koordynator konkursów: p. Marta Cedzidło, p. Jadwiga Zaremba) oraz dla klas IV-VI: konkurs czytelniczy "Kreator", konkurs ortograficzny "Ortograf", konkurs literacki "Polonus" (szkolny koordynator konkursów: p. Janina Bochniarz), konkurs matematyczny "Plus" (szkolny koordynator konkursu: p. Ewa Aleksander-Obrzut)

 • Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe (matematyka, język polski, historia, przyroda, jezyk angielski) oraz Konkursy Tematyczne (religia, historia, przyroda) - organizowane przez firmę EDI (szkolny koordynator konkursu: nauczyciele poszczególnych przedmiotów)

 • Konkurs Ortograficzny dla kl. IV-VI - Małopolskie Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii" - organizowany przez Stowarzyszenie Polonistów i Fundację „Zawsze Warto” (szkolny koordynator konkursu: p. Janina Bochniarz)

 • Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas III "I Ty możesz zostać mistrzem ortografii"- organizowany przez SP w Szczereżu (szkolny koordynator konkursu: p. Jadwiga Zaremba)

 • Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VI - organizowany przez SP w Kiczni (szkolny koordynator konkursu: p. Janina Bochniarz)

 • Gminny Konkurs Matematyczny "Mistrz Matematyki" dla uczniów klas III - organizowany przez SP w Kiczni (szkolny koordynator konkursu: p. Jadwiga Zaremba)

 • Gminny Konkurs Przyrodniczy „Mali miłośnicy przyrody” dla dzieci 5- i 6-letnich - organizowany przez Przedszkole Samorządowe w Kadczy (przedszkolny koordynator konkursu: p. Anna Pogwizd)

 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym dla kl. I-III oraz IV-VI - w ramach akcji "Odblaskowa Szkoła" (szkolny koordynator konkursu: p. Jadwiga Zaremba i p. Karolina Majerska)

 • Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - konkurs wiedzy oraz zawody w jeździe na rowerze - organizowany przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji  Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego - etap gminny organizowany jest przez ZS-G w Jazowsku (szkolny koordynator konkursu: p. Karolina Majerska/ p. Barbara Kościółek)

 • Szkolny Konkurs Komputerowy "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego" dla klas I-III (rysunek w programie Paint) oraz dla klas IV-VI (prezentacja multimedialna w programie PowerPoint) - w ramach akcji "Odblaskowa Szkoła" (szkolny koordynator konkursu: p. Ewa Aleksander-Obrzut).Konkursy artystyczne


Uczniowie i przedszkolaki mogą r
ównież pochwalić się swymi talentami, biorąc udział w konkursach:

 • Gminny Konkurs Fotograficzny "Cudze chwalicie ... - gmina Łącko w obiektywie" - dla przedszkolaków, uczniów i dorosłych - organizowany przez GOK w Łącku (szkolny koordynator konkursu: p. Ewa Aleksander-Obrzut)

 • Konkurs na zdjęcie lub film o tematyce zdrowego odżywiania "Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie!" dla dzieci szkół podst. z woj. małopolskiego - organizowany przez Agencję Rynku Rolnego - Oddział Terenowy w Krakowie (szkolny koordynator konkursu: p. Karolina Majerska)

 • Gminny Konkurs Fotograficzny "Przyłapani na czytaniu" - organizowany przez Bibliotekę ZS-G w Łącku (szkolny koordynator konkursu: p. Janina Bochniarz, p. Karolina Majerska/ p. Barbara Kościółek))

 • Gminny Konkurs Szopek Betlejemskich - etap gminny organizowany przez ZSP w Kadczy oraz GOK w Łącku (szkolny koordynator konkursu: p. Marta Cedzidło, p. Barbara Myjak)

 • Międzyszkolny Konkurs Podłaźniczek, Pająków i Stroików Świątecznych - etap gminny organizowany przez GOK w Łącku (szkolny koordynator konkursu: p. Marta Cedzidło, p. Barbara Myjak)

 • Międzyszkolny Konkurs na Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową dla uczniów klas I-III - organizowany przez SP w Zabrzeży (szkolny koordynator konkursu: p. Jadwiga Zaremba)

 • Gminny Konkurs na Świąteczny Stroik Bożonarodzeniowy dla dzieci przedszkolnych od 3 do 6 lat - organizowany przez Przedszkole Samorządowe w Jazowsku (przedszkolny koordynator konkursu: p. Anna Pogwizd, p. Natalia Szabla)

 • Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych - etap gminny organizowany przez GOK w Łącku (szkolny koordynator konkursu: p. Marta Cedzidło, p. Barbara Myjak)

 • Gminny Konkurs "Najpiekniejsze jajko wielkanocne" - organizowany przez Przedszkole Niepubliczne "SMERFIKI" w Czerńcu (przedszkolny koordynator konkursu: pani Anna Pogwizd i pani Natalia Szabla)

 • Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej "Póki Polska żyje w nas..." - organizowany przez GOK w Łącku (szkolny koordynator konkursu: p. Marta Cedzidło, p. Mirosław Hejmej)

 • Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania dla kl. I-III "Piękne czytanie polskich legend" - etap gminny organizowany przez ZS-G w Zagorzynie (szkolny koordynator konkursu: p. Jadwiga Zaremba)

 • Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych - organizowany przez GOK w Łącku (szkolny koordynator konkursu: p. Janina Bochniarz, p. Jadwiga Zaremba)

 • Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej dla kl. I-III "Let's sing in English" - organizowany przez SP w Obidzy (szkolny koordynator konkursu: p. Barbara Myjak)

 • Międzyszkolny Konkurs Młodych Wokalistów - organizowany przez GOK w Łącku (szkolny koordynator konkursu: p. Mirosław Hejmej, p. Marta Cedzidło)

 • Międzyszkolny Konkurs Młodych Instrumentalistów - organizowany przez GOK w Łącku (szkolny koordynator konkursu: p. Mirosław Hejmej)

 • Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów - organizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury przy współudziale Powiatu Nowosądeckiego (szkolny koordynator konkursu: p. Mirosław Hejmej, p. Marta Cedzidło)

 • Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Grających na Keyboardzie - organizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury przy współudziale Powiatu Nowosądeckiego (szkolny koordynator konkursu: p. Ewa Aleksander-Obrzut, p. Mirosław Hejmej)

 • Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków-Instrumentalistów - organizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury przy współudziale Powiatu Nowosądeckiego (szkolny koordynator konkursu: p. Mirosław Hejmej)

 • Sądeckie Konfrontacje Artystyczne Talentów - SKAT - organizowane przez MOK w Nowym Sączu (szkolny koordynator konkursu: p. Marta Cedzidło)

 • Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki "W znajomości własnych gór nie dajmy się ubiec obcym... Idźmy tam, idźmy licznie" - organizowany przez SP w Obidzy (szkolny koordynator konkursu: p. Marta Cedzidło - część plastyczna, p. Janina Bochniarz - część literacka)

 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny z okazji XVI Dnia Papieskiego "Bądźcie Świadkami Miłosierdzia" - organizowany przez GOK w Łącku (szkolny koordynator konkursu: ks. Krzysztof Klimczak)

 • Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. "Cztery pory roku - jesień" adresowany dla uczestników od 4 lat do 21 lat - organizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury przy współudziale Powiatu Nowosądeckiego (szkolny/przedszkolny koordynator konkursu: p. Jadwiga Zaremba, p. Natalia Szabla)

 • Gminny Konkurs Plastyczny "Wiosna, ach to ty" - organizowany przez Przedszkole Samorządowe w Łącku (przedszkolny koordynator konkursu: pani Anna Pogwizd i pani Natalia Szabla)

 • Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko oraz Parafii Czarny Potok "Czarny Potok 700 lat wcześniej" organizowany przez naszą szkołę (szkolny koordynator konkursu: p. Barbara Kościółek, p. Jadwiga Zaremba)

 • Konkurs dla przedszkoli i szkół podstawowych (kl. I-III) z terenu Gminy Łącko oraz Parafii Czarny Potok EKO-MODA pod hasłem „Tak będą ubierać się mieszkańcy Czarnego Potoku za 100 lat” organizowany przez nasze przedszkole i naszą szkołę w ramach obchodów 700-lecia wsi Czarny Potok (szkolny/przedszkolny koordynator konkursu: p. Janina Bochniarz, p. Elżbieta Krawczyk, p. Natalia Szabla)

 • Wielki Konkurs Ekologiczny dla Przedszkoli "Zrób to sam!" - organizowany przez serwis edukacyjny dla dzieci Buliba.pl  (przedszkolny koordynator konkursu: p. Anna Pogwizd i p. Natalia Szabla)

 • Przedszkolny Konkurs "Jesienne stworki" organizowany w ramach Dnia Przedszkolaka (przedszkolny koordynator konkursu: p. Anna Pogwizd i p. Natalia Szabla).
ORGANIZATORZY KONKURSÓW

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego