Historia szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia szkoły

PIERWSZA SZKOŁA

Trudno ustalić dokładną datę powstania pierwszej szkoły w Czarnym Potoku. Początkowo była to niewątpliwie szkoła parafialna, w której uczył organista. Szkoła państwowa istniała już w 1870 r. Pierwszymi nauczycielami, których nazwiska zamieszczone są w kronice szkolnej byli: Kozłowski (1879), Józef Szewczyk (1884) i Jakub Szmul (1887). W 1894 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Czarnym Potoku Wiktoria Wiśniewska, założycielka kółka rolniczego, czytelni i biblioteki. Sama uczyła cztery klasy, do których uczęszczało ponad sto dzieci z Czarnego Potoka, Jastrzębia, Jadamwoli i Szczereża. Wiktoria Wiśniewska swoją długoletnią pracą na rzecz Czarnego Potoka i okolicznych wsi zasłużyła sobie na szacunek i uznanie. Jej uczniowie w dowód pamięci postawili granitowy pomnik. Obecnie Jej grobem opiekują się uczniowie naszej szkoły.


BUDYNEK SZKOŁY

We wrześniu 1959 r. dzieci po raz pierwszy rozpoczęły naukę w nowo wybudowanej szkole.
Budynek został oddany do użytku 23 VII 1959 r. Budynek ten, po kilkudziesięciu latach, nie zapewniał jednak już wystarczających warunków do nauki i pracy. Podobnie przedszkole, mieszczące się w prawie stuletnim budynku nie zaspokajało potrzeb dzieci.

W 1989 r., po przejściu na emeryturę pana Jana Wójcika, stanowisko dyrektora objęła pani Antonina Stępniowska, która kierowała Szkołą Podstawową, a od 01.09.2004 r. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przez 19 lat. Pani dyrektor Antonina Stępniowska wraz z całym środowiskiem podjęła starania o budowę nowego obiektu szkolnego. Budynek ten, dzięki przychylności wójta gminy Łącko pana Franciszka Młynarczyka oraz radnych gminnych, został oddany do użytku w 2004 r. Mieszczą się w nim: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe. 26 VI 2004 r. odbyło się poświęcenie nowego budynku, którego dokonał biskup Diecezji Tarnowskiej ks. Stanisław Budzik. W uroczystości tej uczestniczyło wielu znakomitych gości m. in.: poseł na Sejm Kazimierz Sas, prof. dr. hab. Bolesław Faron, władze gminy na czele z wójtem Franciszkiem Młynarczykiem, władze oświatowe, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także nauczyciele, rodzice, uczniowie.

Dawny budynek szkoły - odremontowany i przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - mieści obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej.


DYREKTORZY

W "Kronice Szkolnej" założonej w 1894 r. przez nauczycielkę Panią Wiktorię Wiśniewską zapisane są następujące nazwiska dyrektorów (lub kierowników) Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku:
31.08.1894 r. - 11.09.1927 r. - Wiktoria Wiśniewska (nauczycielka stała)
12.09.1927 r. - 17.01.1928 r. - Czesława Wójcicka (nauczycielka kontraktowa)
18.01.1928 r. - 31.07.1931 r. - Maria Wilkowiczówna (nauczycielka etatowa)
01.08.1931 r. - czerwiec 1935 r. - Stanisław Siegel (kierownik)
czerwiec 1935 r. - styczeń 1944 r. - Tomasz Zwoliński (kierownik)
styczeń 1944 r. - czerwiec 1945 r. - Stanisław Zembura (kierownik)
wrzesień 1945 r. - sierpień 1946 r. - Stanisław Papierz (kierownik)
wrzesień 1946 r. - luty 1959 r. - Józef Stefański (kierownik)
luty 1959 r. - sierpień 1965 r. - Stanisława Migacz - od r. 1962 po mężu Zaręba (kierownik)
01.09.1965 r. - 31.08.1989 r. - Jan Wójcik (kierownik, później dyrektor)
01.09.1989 r. - 31.08.2008 r. - Antonina Stępniowska (dyrektor)
od 01.09.2008 r. - Halina Setlak (dyrektor).


TRADYCJE SZKOŁY

Do tradycji szkoły i przedszkola należy organizowanie stałych uroczystości. Na wiele z nich zapraszani są znakomici goście. W wielu uczestniczą rodzice uczniów, którzy często także włączają się w ich organizowanie.
W ceremoniale szkoły do najważniejszych uroczystości należą: Rozpoczęcie roku szkolnego i Ślubowanie uczniów klasy I - z udziałem rodziców pierwszoklasistów, obchody Dnia Komisji Narodowej, na które - od 2008 r. - zapraszani są wszyscy emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły i przedszkola w Czarnym Potoku oraz Dzień Matki - z udziałem wszystkich mam naszych uczniów
, a od 2018 r. Dzień Rodziny, w którym uczestniczą całe rodziny uczniów naszej szkoły.
Natomiast w przedszkolu najważniejsze uroczystości to: Ślubowanie, a od 2008 r. Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Matki i Ojca - z udziałem rodziców dzieci przedszkolnych, a także Dzień Babci i Dziadka, w którym biorą udział babcie i dziadkowie naszych przedszkolaków.
Ponadto dla całej społeczności szkolnej i przedszkolnej organizowana jest Wigilia oraz Wielkanoc.


Prezentacja o Wiktorii Wiśniewskiej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego