"Jestem mały, wiem więcej" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Jestem mały, wiem więcej"

Bezpieczeństwo > Archiwum

"Jestem mały, wiem więcej"


W naszej szkole w I półroczu roku szkolnego 2019/2020 wdrażany był projekt „Jestem mały – wiem więcej”. Organizatorem projektu był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. małopolskiego.  W projekcie udział wzięło 20 uczniów klas drugich i trzecich pod opieką pana Jana Mrówki - nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku.

Cele projek
tu to podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów klas II-III z zakresu udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, a także zapoznanie ze sprzętem przeciwpożarowym. Na zajęciach praktycznych „mali strażacy” uczyli się oceniać stan poszkodowanego oraz na fantomach ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzieci odbyły też praktyczne ćwiczenia zachowania się podczas ewakuacji z pomieszczeń zadymionych w czasie pożaru. Ponadto uczestnicy uczyli się zasad powiadamiania o zdarzeniach straż pożarną oraz inne służby ratownicze. W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z wyposażeniem jednostki miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, a także brali udział w wycieczce do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dodatkowym elementem szkolenia była musztra strażacka.

Relacja z podsumowania projektu w zakładce Uroczystości - Podsumowanie projektu "Jestem mały - wiem więcej" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego