- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wymagania

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
oraz
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych

Uwaga! Hasło do odczytu jest dostępne u nauczycieli

Wkrótce uzupełnienie.

Klasy I-III

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego