- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wymagania

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
oraz
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych

Uwaga! Hasło do odczytu jest dostępne u nauczycieli

Wkrótce uzupełnienie.

Klasy IV-VIII

 

[1]   [2]

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego