Konkurs Eko-Akcja Segregacja - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkurs Eko-Akcja Segregacja

Konkursy 2020/21

Konkurs plastyczno-techniczny pn.: "EKO-akcja segregacja!"


I. Organizator konkursu: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Tylmanowa oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko.

II. Cele konkursu to przede wszystkim zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego i mieszkańców oraz zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska.

III. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko. Konkurs odbywał się 3 trzech kategoriach wiekowych:

  • Grupa I – uczniowie klas I-III

  • Grupa II – uczniowie klas IV-V

  • Grupa III – uczniowie klas VI-VIII.


IV. Temat pracy oraz wymogi techniczne: uczniowie mieli za zadanie stworzyć  techniką dowolną indywidualną pracę plastyczną (plakat) przedstawiającą zasady prawidłowej segregacji odpadów i korzyści z tego płynące. Zasady segregacji musiały być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, a obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

V. W naszej szkole opiekunami konkursu były panie: Marta Cedzidło i Barbara Kościółek.

VI. Wyniki konkursu:

  • III miejsca - Ewelina Faron, klasa 6

  • wyróżnienie  - Maria Postrożny, klasa 6

  • wyróżnienie - Julita Iwańska, klasa 7.

GRATULACJE!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego