"Książki moich marzeń" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Książki moich marzeń"

Projekty unijne i krajowe


W
roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 realizowany był rządowy program „Książki naszych marzeń”. Polega on na dofinansowaniu zakupu książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek przysługuje organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych
zależy od liczby uczniów. Maksymalnie wynosi:
1000 zł dla szkół liczących do 70 uczniów;
1 300 zł dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów;
2 170 zł dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Za pieniądze z programu
nasza biblioteka szkolna zakupiła książki, którymi uczniowie autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata, takie, które swoją fabułą rozbudza ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirują do twórczego działania. Nasza biblioteka wzbogaciła się o 81 książek.

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie
men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/program-ksiazki-naszych-marzen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego