"Mały Odkrywca" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Mały Odkrywca"

Programy eduk. własne > Archiwum

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2014/2015 realizowany był program zabaw dydaktycznych o charakterze badawczym "Mały Odkrywca", opracowany przez nauczyciela naszego przedszkola - panią Annę Ukleja. Dzieci podejmowały zabawy badawcze oparte na bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem. W różnorodny sposób wykorzystywały w zabawach rozmaite materiały oraz naśladowały określone czynności. Takie zabawy podsycały ciekawość, zadziwienie światem i wzbudzały ochotę poznawania. 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego