Nasi nauczyciele - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasi nauczyciele

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w r. szk. 2021/2022:

 • mgr Halina Setlak - dyrektor, historia (IV, VII, VIII)

 • dr hab. inż. Marek Aleksander - fizyka

 • mgr Ewa Aleksander-Obrzut - matematyka, zespół dyd.-wyr. z matematyki, informatyka (VII, VIII), wychowawstwo kl. VII

 • mgr Janina Bochniarz - język polski, zajęcia dodatkowe dla dzieci z zagranicy - j. polski, wychowawstwo kl. VIII

 • mgr Marta Cedzidło - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia rozwijające (III), zajęcia dodatkowe dla dzieci z zagranicy - j. polski, wychowawstwo kl. III

 • mgr Aneta Gaborek - biblioteka, świetlica, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

 • mgr Magdalena Gołaszewska - zajęcia logopedyczne (SP i P-le), zajęcia rewalidacyjne (P-le), wczesne wspomaganie (P-le)

 • lic. Mirosław Groń - biologia

 • mgr Mirosław Hejmej - muzyka

 • ks. mgr Krzysztof Klimczak - religia (II, III, IV, VII, VIII)

 • mgr Barbara Kościółek - przyroda, geografia, informatyka (IV, V, VI), technika, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rozwijające (IV, V, VI), wychowawstwo kl. V-VI

 • mgr Elżbieta Krawczyk - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające (I), zespół dydaktyczno-wyrównawczy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawstwo kl. I

 • mgr Anna Król - religia (I, V, VI)

 • mgr inż. Jacek Kwit - doradztwo zawodowe

 • mgr Jan Mrówka - wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia rozwijające (VIII), wychowawstwo kl. IV

 • mgr Barbara Myjak - język angielski

 • mgr Agnieszka Ochoda - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 • mgr Anna Pogwizd - wychowanie przedszkolne, świetlica

 • mgr Renata Sady - historia (V, VI)

 • mgr Anna Ukleja - wychowanie przedszkolne, świetlica

 • mgr Elżbieta Wojak - język niemiecki

 • mgr Danuta Wyrostek - chemia

 • mgr Jadwiga Zaremba - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające (II), wychowawstwo kl. II

 • mgr Małgorzata Kutwa - chemia


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego