Nasi nauczyciele - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasi nauczyciele

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w r. szk. 2020/2021:

 • mgr Janina Bochniarz - p.o. dyrektora, język polski

 • mgr Ewa Aleksander-Obrzut - matematyka, informatyka, wychowawstwo kl. VI

 • d.t.n. dr inż. Marek Aleksander - fizyka

 • mgr Irena Babik - wiedza o społeczeństwie

 • mgr Marta Cedzidło - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia rozwijające, zajęcia dodatkowe - j. polski, wychowawstwo kl. II

 • mgr Renata Duda - język polski, zajęcia dodatkowe - j. polski

 • mgr Aneta Gaborek - biblioteka, świetlica

 • mgr Magdalena Gołaszewska - wczesne wspomaganie, zajęcia logopedyczne

 • mgr Mirosław Hejmej - muzyka

 • ks. mgr Krzysztof Klimczak - religia

 • mgr Barbara Kościółek - przyroda, geografia, informatyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rozwijające, wychowawstwo kl. IV-V

 • mgr Elżbieta Krawczyk - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawstwo kl. III

 • mgr Anna Król - religia

 • mgr inż. Jacek Kwit - doradztwo zawodowe

 • mgr Bożena Łatka - historia

 • mgr Katarzyna Majewska - biologia

 • mgr Sylwia Majewska - logopedia

 • mgr Jan Mrówka - wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające, wychowawstwo klasa VIII

 • mgr Barbara Myjak - język angielski, wychowawstwo kl. VII

 • mgr Jan Myjak - chemia

 • mgr Anna Pogwizd - wychowanie przedszkolne, świetlica

 • mgr Beata Tokarczyk - edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Anna Ukleja - wychowanie przedszkolne, świetlica

 • mgr Elżbieta Wojak - język niemiecki

 • mgr Jadwiga Zaremba - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające, wychowawstwo kl. I

 • mgr Halina Setlak - dyrektor

 • mgr Małgorzata Moryto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego