"Nie pal przy mnie, proszę" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Nie pal przy mnie, proszę"

Programy prozdrowotne
 
 

Nasza szkoła realizuje program "Nie pal przy mnie, proszę". Jest to program Edukacji Antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Stanowi on drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Wynika z rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.

Celem programu jest z
mniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, poprzez przede wszystkim uczenie ich postawy asertywnej w sytuacji, gdy ktoś przy nich pali papierosy. Program ten jest też wspaniałą okazją, by dzieci usystematyzowały i poszerzyły swoją wiedzę na temat zdrowia.

Szkolnym koordynatorem tego programu jest pani Elżbieta Krawczyk. 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego