- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Bezpieczeństwo

Warsztaty "NIE stereotypom"


W poniedziałek 12 września 2016 r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w zajęciach warsztatowych, przeprowadzonych przez panią trener z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku. W zajęciach tych brali udział również uczestnicy WTZ.
Główne cele zajęć to: uświadomienie uczniom jak funkcjonują stereotypy i uprzedzenia oraz integracja uczniów i osób niepelnosprawnych.

Stereotypy nieraz mogą zawęzić rzeczywistość, zniekształcić nasz sposób widzenia świata. Są wtedy doskonałą pożywką dla powstawania postaw nietolerancyjnych, pełnych nienawisci i agresji do wszelkiej inności. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli doskonała okazję do zweryfikowania swoich sposobów spostrzegania i oceniania innych.


Ponadto w środę 14 września 2016 r. pięć uczennic naszej szkoły wzięło udział w warsztatach plastycznych zorganizownych przez WTZ. Wykonując przepiękne prace plastyczne dziewczynki wspaniale integrowały się z osobami niepełnosprawnymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego