- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Bezpieczeństwo > Archiwum

Warsztaty "NIE stereotypom"


Nasza szkoła współpracuje z pobliskimi Warsztatami Terapii Zajęciowej. W ramach tej współpracy uczniowie II etapu edukacyjnego wzięli udział w zajęciach warsztatowych, przeprowadzonych przez panią trener z Warsztatów Terapii Zajęciowej. W zajęciach tych brali udział również uczestnicy WTZ.
Główne cele zajęć to: uświadomienie uczniom jak funkcjonują stereotypy i uprzedzenia oraz integracja uczniów i osób niepelnosprawnych.

Stereotypy nieraz mogą zawęzić rzeczywistość, zniekształcić nasz sposób widzenia świata. Są wtedy doskonałą pożywką dla powstawania postaw nietolerancyjnych, pełnych nienawi
ści i agresji do wszelkiej inności. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli doskonałą okazję do zweryfikowania swoich sposobów spostrzegania i oceniania innych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego