O Zespole - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Zespole

CZARNY POTOCZEK

Zespół Regionalny "Czarny Potoczek" powstał w roku szkolnym 2008/2009. W roku szkolnym 2018/2019 przypadło zatem 10-lecie jego działalności. Założycielami Zespołu byli: Pani Dyrektor Halina Setlak, Pan Mirosław Hejmej oraz Pani Marta Cedzidło (instruktorzy). "Czarny Potoczek" zorganizowany jest w ramach Szkółki Muzykowania Ludowego prowadzonej przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu. Do Zespołu należą dzieci od "zerówki" do klasy III - oni uczestniczą w cotygodniowych zajęciach; w występach biorą udział również uczniowie klas IV-VIII.

Dzięki Zespołowi dzieci "na żywo" zapoznają się z bogactwem kultury lachowskiej. Uczą się tradycyjnych przyśpiewek i tańców. Z wielką pasją kultywują lachowskie tradycje naszej miejscowości. W regionalnych strojach uświetniają swoimi występami wiele szkolnych uroczystości. Występują także na gminnych imprezach - Kwitnięciu Jabłoni oraz Owocobraniu, na których pięknie wyróżniają się na tle zespołów góralskich, świadcząc o różnorodności polskiej kultury. Brali również udział w Pikniku Rodzinnym i Festynach zorganizowanych w Olszanie, W Tylmanowej i Ochotnicy Górnej. Zespół "Czarny Potoczek" występował także podczas obchodów 700-lecia Wsi Czarny Potok oraz podczas Festynu Parafialnego w Czarnym Potoku. Udzielał również wywiadu w RDN Nowy Sącz. Brał udział w Małopolskim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Regionalnych zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty. A z okazji 10-lecia swojego powstania nagrał płytę "Przez potocką wieś" ze swoimi pieśniami i piosenkami ludowymi oraz przyśpiewkami w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Wydanie płyty zawdzięczamy  Panu Markowi Kwiatkowskiemu Staroście Nowosądeckiemu oraz Panu Krzysztofowi Szewczykowi Dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.

Zespół stał się już rozpoznawalną wizytówką Czarnego Potoku, z którego dumni są mieszkańcy wsi. W ciągu 10 lat w Zespole tańczyło i śpiewało 100 uczniów!

Pragniemy wyrazić wdzięczność rodzicom dzieci wiernie towarzyszącym Zespołowi przez wszystkie lata jego działalności. Dziękujemy również mieszkańcom wsi Czarny Potok, którzy co roku z funduszu sołeckiego wspomagają nas finansowo w zakupie strojów regionalnych. Dziękujemy także Panu Janowi Dziedzinie Wójtowi Gminy Łącko oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łacku za promocję naszego Zespołu i wsparcie jego działalności.

Uczniowie należący do Zespołu "Czarny Potoczek" są na zakończenie każdego roku szkolnego nagradzani małą niespodzianką. 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego