Oczyszczacz powietrza - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oczyszczacz powietrza

Projekty unijne i krajowe > Archiwum

Gmina Łącko przystąpiła do akcji organizowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego, by jak najszybciej poprawić jakość powietrza wdychanego przez przedszkolaki. We wrześniu 2018 do przedszkoli z naszego województwa trafiło blisko 1800 oczyszczaczy powietrza. W naszej Gminie oczyszczacze powietrza otrzymało 7 placówek - w tym nasze przedszkole - które wykazały chęć do wzięcia udziału w akcji.
Oczyszczacze powietrza zostały przekazane nieodpłatnie przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

W naszym przedszkolu odbywały się akcje edukacyjne dla dzieci i rodziców mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej, m. in. hasłem przewodnim Dnia Przedszkolaka była właśnie ekologia.
           
Poniżej przesyłamy list marszałka, który
był odczytywany w czasie trwania akcji promocyjnych:

Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat.

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem decyzję o wyposażeniu żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze.

Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski. Budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Jacek Krupa                           
Marszałek Województwa Małopolskiego


Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie https://powietrze.malopolska.pl/life/. 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego