"Odblaskowa Szkoła" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Odblaskowa Szkoła"

Bezpieczeństwo

Nasza szkoła już po raz piąty przystąpiła do akcji "Odblaskowa Szkoła", organizowanej przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe.

Szkolnym organizatorem tej akcji jest pani Jadwiga Zaremba, która pełni funkcję szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

Działania podejmowane w w ramach konkursu "Odblaskowa Szkoła"
to przede wszystkim:
- wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe zakupione przez rodziców
- wyposażenie uczniów w inne elementy odblaskowe
- organizacja spotkania z policjantem

- przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa na drodze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność noszenia kamizelek odblaskowych i innych elementów odblaskowych
- organizacja wycieczki, której głównym celem jest praktyczne zastosowanie poznanych zasad ruchu drogowego
- wykonanie gazetek klasowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- organizacja konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego
dla uczniów kl. I-III oraz IV-VI
- organizacja konkursu komputerowego
na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego - dla uczniów klas I-II oraz III-IV na obrazek wykonany w programie Paint oraz dla uczniów klas V-VI na prezentację wykonaną w programie PowerPoint
- organizacja międzyklasowego konkursu na plakat promujący bezpieczeństwo na drodze do i ze szkoły (w poprzedniej edycji)
- organizacja udziału uczniów w konkursie plastycznym "Bezpieczna droga do szkoły", odbywającego się na łamach "Gazety Krakowskiej" oraz w serwisie www.krakow.naszemiasto.pl, organizowanego przez POLSKA PRESS Sp. z o.o. oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (w poprzednich edycjach)
- wykonanie pacynek "Pan Stop" na zajęciach technicznych
- propagowanie akcji "Odblaskowa Szkoła" na spotkaniu z rodzicami oraz przypominanie rodzicom o obowiązku noszenia kamizelek odblaskowych, bądź innych elementów odblaskowych także przez dorosłych, poza terenem zabudowanym i po zmroku
- podsumowanie akcji na ogólnoszkolnym apelu.


Konkursowe p
rezentacje uczniów klas V-VI (r. szk. 2016/2017) na temat ruchu drogowego. Materiały przy tworzeniu prezentacji pozyskane zostały z Internetu.


Prezentacje uczniów klasy VI (r. szk. 2014/2015), promujące noszenie elementów odblaskowych. Materiały przy tworzeniu prezentacji pozyskane zostały z Internetu.

20 czerwca 2017 r. odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową, poprzedzony dokładnym przygotowaniem (m. in. w ramach przygotowania do egzaminu na kartę rowerową odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną). Uczniowie klasy IV i V, którzy zdali część teoretyczną i praktyczną otrzymali swoje pierwsze prawo jazdy. SZEROKIEJ DROGI!!! 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego