"Odblaskowa Szkoła" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Odblaskowa Szkoła"

Bezpieczeństwo

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do konkursu "Odblaskowa Szkoła", organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W r. szk. 2022/2023 odbywa się już XII edycja konkursu.

Nasza szkoła co roku przystępuje do konkursu "Odblaskowa Szkoła".
Szkolnymi koordynatorami konkursu w bieżącym roku szkolnym są: pani Kinga Koszut i pan Jan Mrówka.

Działania podejmowane w
naszej szkole w ramach konkursu "Odblaskowa Szkoła" są bardzo różnorodne. W bieżącym roku szkolnym były to:
- wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe zakupione przez rodziców
- wyposażenie uczniów w inne elementy odblaskowe
(opaska, breloczek)
- przeprowadzenie lekcji na temat bezpieczeństwa na drodze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność noszenia kamizelek odblaskowych i innych elementów odblaskowych
- organizacja wycieczki, której głównym celem jest praktyczne zastosowanie poznanych zasad ruchu drogowego
- organizacja konkursu plastycznego dla uczniów kl. I-III pn. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"
- wykonanie gazetek klasowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- wykonanie pacynek "Pan Stop" na
technice przez uczniów kl. IV
- propagowanie akcji "Odblaskowa Szkoła" na spotkaniu z rodzicami oraz przypominanie rodzicom o obowiązku noszenia kamizelek odblaskowych, bądź innych elementów odblaskowych także przez dorosłych, poza terenem zabudowanym i po zmroku.

W poprzednich edycjach podejmowane były również następujące działania:
- organizacja spotkania z policjantem na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- organizacja konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla uczniów
- organizacja konkursu z wykorzystaniem TIK
na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
- organizacja międzyklasowego konkursu na plakat promujący bezpieczeństwo na drodze do i ze szkoły
- organizacja udziału uczniów w konkursie plastycznym "Bezpieczna droga do szkoły", odbywającego się na łamach "Gazety Krakowskiej" oraz w serwisie www.krakow.naszemiasto.pl, organizowanego przez POLSKA PRESS Sp. z o.o. oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
lub organizacja Szkolnego Konkursu Plastycznego
- podsumowanie akcji na ogólnoszkolnym apelu.


Konkursowe p
rezentacje uczniów klas V-VI (r. szk. 2016/2017) na temat ruchu drogowego. Materiały przy tworzeniu prezentacji pozyskane zostały z Internetu.


Prezentacje uczniów klasy VI (r. szk. 2014/2015), promujące noszenie elementów odblaskowych. Materiały przy tworzeniu prezentacji pozyskane zostały z Internetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego