"Odblaskowa Szkoła" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Odblaskowa Szkoła"

Bezpieczeństwo > Archiwum

Nasza szkoła przez kilka lat brała udział w akcji "Odblaskowa Szkoła", organizowanej przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski. Akcja miała formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Celem konkursu było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe.

Szkolnym organizatorem tej akcji była pani Jadwiga Zaremba.

Działania podejmowane w w ramach konkursu "Odblaskowa Szkoła"
to przede wszystkim:
- wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe zakupione przez rodziców
- wyposażenie uczniów w inne elementy odblaskowe
- organizacja spotkania z policjantem

- przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa na drodze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność noszenia kamizelek odblaskowych i innych elementów odblaskowych
- organizacja wycieczki, której głównym celem jest praktyczne zastosowanie poznanych zasad ruchu drogowego
- wykonanie gazetek klasowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- organizacja konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego
dla uczniów
- organizacja konkursu komputerowego
na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
- organizacja międzyklasowego konkursu na plakat promujący bezpieczeństwo na drodze do i ze szkoły
- organizacja udziału uczniów w konkursie plastycznym "Bezpieczna droga do szkoły", odbywającego się na łamach "Gazety Krakowskiej" oraz w serwisie www.krakow.naszemiasto.pl, organizowanego przez POLSKA PRESS Sp. z o.o. oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
lub organizacja Szkolnego Konkursu Plastycznego
- wykonanie pacynek "Pan Stop" na zajęciach technicznych
/ technice
- propagowanie akcji "Odblaskowa Szkoła" na spotkaniu z rodzicami oraz przypominanie rodzicom o obowiązku noszenia kamizelek odblaskowych, bądź innych elementów odblaskowych także przez dorosłych, poza terenem zabudowanym i po zmroku
- podsumowanie akcji na ogólnoszkolnym apelu.


Konkursowe p
rezentacje uczniów klas V-VI (r. szk. 2016/2017) na temat ruchu drogowego. Materiały przy tworzeniu prezentacji pozyskane zostały z Internetu.


Prezentacje uczniów klasy VI (r. szk. 2014/2015), promujące noszenie elementów odblaskowych. Materiały przy tworzeniu prezentacji pozyskane zostały z Internetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego