Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+ - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+

Projekty unijne i krajowe

Nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,

  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,

  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,

  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.


Nasza szkoła objęta została również programem "Zdalna szkoła" oraz "Zdalna Szkoła+", które są wsparciem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Otrzymaliśmy laptopy, które ułatwiały prowadzenie zdalnej edukacji, ale są też pomocne po powrocie uczniów do szkół.


Więcej informacji na stronie:
ose.gov.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego