Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Projekty unijne i krajowe

Nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:
umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.


Wiecej informacji na stronie:
ose.gov.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego