Powiatowe Centrum Edukacji - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Powiatowe Centrum Edukacji

Projekty unijne i krajowe > Archiwum


W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w projekcie "Powiatowe Centrum Edukacji", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet III. Wysoka Jakość Systemu Oświaty - Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Nasza szkoła skorzystała z oferty doskonalenia Ocenianie kształtujące.

Czas na szkoleniu nauczyciele wykorzystali bardzo owocnie. Szkolenie było bardzo ciekawe. Wszyscy uczestnicy pogłębili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie oceniania kształtującego.

Materiały na temat oceniania kształtującego znaleźć mozna na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.ceo.org.pl/pl/ok.











 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego