Pierwsza pomoc - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pierwsza pomoc

Bezpieczeństwo

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy "Ratujemy i uczymy ratować"


Nasza szkoła realizuje program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Ratujemy i uczymy ratować". Szkolnym koordynatorem tego programu w bieżącym roku szkolnym jest pani Elżbieta Krawczyk. Dużą pomocą w prowadzeniu zajęć są dostarczone przez Fundację materiały dydaktyczne, np. fantomy.

Więcej o programie przeczytać można na stronie www.wosp.org.pl/uczymyratowac.

Corocznie uczniowie kończący naszą szkołę otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w tym programie.
Ratownictwo medyczne


Dnia 16 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Było ono prowadzone w dwóch grupach - najpierw dla klas IV-VI, natomiast później dla klas I-III. Szkolenie to przeprowadzili studenci z Instytutu Zdrowia z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Byli to studenci, którzy działają w Studenckim Kole Ratownictwa Medycznego "eRka" przy nowosądeckiej uczelni. Ich misją jest pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności studentów w zakresie ratownictwa medycznego, jak również szerzenie wiedzy i doskonalenie umiejetności z zakresu pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnych, także w szkołach.

Szkolenie bardzo się podobało uczniom naszej szkoły. Mieli oni okazję samodzielnie poćwiczyć umiejętność udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przez świadków różnych zdarzeń ma znaczący wpływ na przeżycie osoby poszkodowanej, dlatego też cieszymy się, że takie szkolenie odbyło się w naszej szkole. 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego