Pracownie Przyrodnicze - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pracownie Przyrodnicze

Projekty unijne i krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki wdrożyło program "Pracownie Przyrodnicze". Szkoły podstawowe zyskują środki pienieżne na wyposażenie w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych, takich jak: geografia, biologia, fizyka i chemia. Programem tym objęta została również nasza szkoła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego