"W Krainie Radosnej Twórczości" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"W Krainie Radosnej Twórczości"

Programy eduk. własne > Archiwum

W naszym przedszkolu w r. szk. 2013/2014 realizowany był program własny edukacji plastycznej "W Krainie Radosnej Twórczości", opracowany przez nauczyciela naszego przedszkola - panią Annę Ukleja. Dzieci rozwijały swoje talenty plastyczne oraz kształtowały swoją estetyczną wrażliwość. Miały możliwość w różnych formach plastycznych swobodnie i spontanicznie wyrazić siebie.
Cele programu:

 • rozwój wyobraźni dzieci oraz ich twórczego myślenia

 • rozwój zdolności manualnych dzieci

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • uruchamianie u dzieci procesów myślowych potrzebnych do rozwiązywania problemów w codziennym życiu

 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych

 • wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej

 • stwarzanie dzieciom okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem

 • kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu

 • aktywizowanie u dzieci procesów poznawczych

 • kształtowanie u dzieci zainteresowania wytworami artystycznymi - dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem, architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią

 • zaspokajanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowania pozytywnego obrazu samego siebie w grupie rówieśniczej.


 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego