Rekrutacja - szk. ponadpodst. - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja - szk. ponadpodst.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - r. szk. 2020/2021


Ogłoszone zostały terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Publikujemy poniżej prezentację dotyczącą terminów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej.
Do 7 maja 2021 r. w naszej szkole utworzone zostały dla ósmoklasistów konta w systemie Nabór Vulcan. Hasła i loginy do systemu zostały uczniom przekazane.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego