Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Projekty unijne i krajowe

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W programie wyróżniono 4 priorytety:
Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych
Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych
Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa.

N
asza szkoła stała się beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 5000,00 zł udało się zmodernizować szkolną bibliotekę oraz wzbogacić ją o kącik czytelniczy dla najmłodszych, a także zakupić wiele nowości dla młodszych i starszych czytelników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego