Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Projekty unijne i krajowe > Archiwum

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016–2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

N
asza szkoła została objęta tym programem. Projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przyczynił się do zakupu wielu nowości wydawniczych – nasza biblioteka wzbogaciła się o 325 nowych pozycji książkowych.
Książki w nowej szacie graficznej stały się ciekawą inspiracją do rozwoju zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Działania podjęte w ramach projektu były dla uczniów nie tylko źródłem wielu pomysłów i  kreatywnych rozwiązań, ale także wielką czytelniczą przygodą. Zauważalny jest także znaczący wzrost dziennych wypożyczeń i odwiedzin w bibliotece szkolnej.

W szkole zorganizowane zostały liczne wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa.

 • W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się Maraton Czytania obszernych fragmentów "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.

 • Z okazji Światowego Dnia Misia odbyła się impreza urodzinowa Misia, na której ukazywano jak przyjemne może być czytanie.

 • Odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek.

 • Zorganizowane zostały cykliczne spotkania pn. „Majowe czytanki”, podczas którego prezentowano przedszkolakom przygody Gangu Słodziaków.

 • W czerwcu uczniowie klasy I uczestniczyli w warsztatach czytelniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku, podczas których zasilili szeregi czytelników tej instytucji oraz wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”, której celem było ustanowienie rekordu wspólnego czytania.

 • Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Łącku zorganizowano zbiórkę literatury dla Polonii na Ukrainie, która została przekazana Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej w Stadłach.

 • Przeprowadzono następujące konkursy czytelnicze i biblioteczne:

    - „Zaczarowana zagroda” konkurs ze znajomości lektury A. i Cz. Centkiewiczów
    - „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”
    - „Przysłowie prawdę Ci powie”
    - „Najlepszy czytelnik roku”.

 • Uczniowie wzięli udział w projekcie „Mój przyjaciel Franklin – przeczytałam/em – zilustrowałam/em”

 • Uczniowie klasy IV przygotowali własne komiksy pt. „Kajko i Kokosz – co było dalej?”

 • Uczniowie klasy IV przygotowali plakaty promujące ulubioną książkę w ramach projektu pn. „Zaprezentuj w formie mapy mentalnej wybraną pozycję książkową (nowość)”. W gronie tym znalazły się: "Nela - mała reporterka", "Kajko i Kokosz", "Opowieści z Narnii", "Dziennik Cwaniaczka", "Tytus, Romek i A'Tomek":

 • Uczniowie klasy VI i VII wykonali prezentacje nt. swoich ulubionych książek zakupionych w ramach projektu. Okazało się, że największą popularnością wśród naszych szósto- i siódmoklasistów cieszą się: "Dziennik Cwaniaczka", "Opowieści z Narnii", "Igrzyska Śmierci" oraz "Magiczne Drzewo". Poniżej prezentacje wykonane przez uczniów:

 • Ponadto w ramach spotkania wywiadowczego, bibliotekarz przygotował list do rodziców, w którym zawarł najistotniejsze zalety czytania książek.


„Czytanie jest ważne” - list do Rodziców

Drodzy Rodzice

„Bez względu na to, ile masz zajęć drogi rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie”.

Jim Trelease


Dlaczego chcielibyśmy przypomnieć, że rozpowszechnianie czytelnictwa powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców, ponieważ tylko wtedy przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika. Nie jest to zadanie łatwe. Statystyki czytelnictwa zarówno osób dorosłych jak i dzieci pozostają nieubłagane. W dobie komputerów, telewizji, kina, internetu – ogromnego postępu technicznego, wszechobecnego pośpiechu, warto zastanowić się nad rolą książki we współczesnym życiu człowieka i czynić starania, by było na nią miejsce i czas. Wszystko odbywa się w zawrotnym tempie, następuje szybka wymiana informacji podawana najczęściej drogą medialną. I chociaż wydawać by się mogło, że książka przeżywa swój kryzys, to jednak nadal jest najważniejszym środkiem w dziedzinie przekazywania wiedzy.

Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce w domu rodzinnym. To właśnie rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci postaw i nawyku czytania. Rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom baśnie, bajki i wiersze, już w wiekach wcześniejszych. Jeszcze zanim dziecko zacznie mówić i czytać samodzielnie, powinno dobrze osłuchać się z językiem ojczystym i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Czytając dziecku codziennie można wiele zdziałać, bowiem czytanie to wspólnie spędzony czas, wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania.

Nabywanie umiejętności czytania jest procesem długim i rozwojowym. Dlatego z czasem to szkoła przejmuje część zadań związanych z utrwalaniem zamiłowania do książek. Dzięki współpracy domu i szkoły możemy wyrobić w dziecku nawyk regularnego sięgania po książki, możemy sprawić, że czytanie będzie dla niego czymś ważnym i kojarzyć będzie się z przyjemnym spędzaniem czasu. Starsze dzieci i dorastająca młodzież również potrzebują naszego wsparcia w tym zakresie, bowiem potrzeby czytelnicze zmieniają się wraz z wiekiem dziecka. Im starsze dziecko, tym trudniejsze teksty, tym bogatsze słownictwo, tym więcej informacji do przyswojenia. W trudnym okresie dorastania na pierwszy plan wysuwa się proces kształtowania tożsamości, a odpowiednia lektura pomaga w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie i otaczającej nas rzeczywistości.

Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Czytelnictwo jest co prawda doświadczeniem wewnętrznym, osobistym ale jest także zjawiskiem społecznym, a książka odgrywa ważną rolę społeczną.

PAMIĘTAJMY!
CZYTAJMY DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE, CODZIENNIE!

10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki:
1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami, a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje poczucie bezpieczeństwa.
2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka.
3. Słuchanie czytanych książek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki i czytania.
4. Książki wychowują.
5. Książki wyrabiają wrażliwość. Niejedna książka poruszy nasze serca.

6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas.
7. Książki rozwijają pasje u dzieci.
8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku.
9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.
10. Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem.

Czytanie:
- poprawia pamięć,
- ćwiczy mózg,
- wzbogaca słownictwo,
- uczy wyrażania uczuć,
- pomaga zrozumieć rzeczywistość,
- uczy rozumieć innych ludzi,
- dostarcza wiedzy,
- uczy przyswajania nowych wiadomości,
- ułatwia naukę,
- utrwala zasady ortografii,
- rozwija emocjonalnie,
- uczy empatii,
- poprawia koncentrację,
- uczy cierpliwości,
- przyspiesza rozwój mowy u małych dzieci,
- rozwija umiejętności komunikacyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego