Samorząd Uczniowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

Na opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybran
y został przez uczniów pan Rafał Serafin.

Uczniowie dokonali również wyboru
RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Tomasz Duda (kl. V) - przewodniczący
Kacper Pogwizd (kl. VI) - zastępca przewodniczącego
Julita Klag (kl. IV) - skarbnik
Gabriela Blaszczyk (kl. IV) - sekretarz.

Na apelu, który odbył się 22 czerwca 2017 r., wyróżnieni zostali uczniowie szczególnie zaangażowani w pracę Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego