Segregacja śmieci - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Segregacja śmieci

Ekologia

SEGREGACJA ŚMIECI

W naszej szkole zostały przeprowadzone przez pracownika firmy Empol z Tylmanowej zajęcia edukacyjne dotyczące prawidłowego segregowania odpadów. Zajęcia takie odbyły się 26 kwietnia 2019 r. oraz 12 września 2019 r. Prelekcja miała na celu przybliżenie uczniom ważnego tematu, jakim jest selektywna zbiórka odpadów oraz ponowne ich wykorzystanie. Uczestnikom uświadomiono zagrożenia jakie niesie za sobą zaśmiecanie środowiska, w którym żyjemy. Szczególnie zwrócono uwagę na sposoby segregowania odpadów. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w tych zajęciach, chętnie odpowiadali na zadawane pytania, brali udział w quizie i konkursie.

Na co dzień w naszej szkole segregujemy śmieci.
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego