Spotkanie z policjantem - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Spotkanie z policjantem

Bezpieczeństwo

W czwartek 9 września 2021 r. odbyło sie w naszej szkole spotkanie z policjantem - dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII. Spotkanie dotyczyło zasad bezpieczeństwa na drodze oraz przeciwdziałania cyberprzemocy. Policjant zwrócił uwagę uczniów na różnego rodzaju zagrożenia w ruchu drogowym i w sieci oraz wskazał sposoby, jak ich unikać. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu. 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego