"Sprzątanie Świata - Polska" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Sprzątanie Świata - Polska"

Ekologia

„Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska "Clean up the World" wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Data "Sprzątania Świata" została wyznaczona na koniec września, z uwagi na ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym. Na pytanie dlaczego pomimo upływu lat nadal sprzątamy? Możemy udzielić prostej odpowiedzi – bo nadal śmiecimy. Porzucone śmieci znajdujemy w miejscach z natury pięknych - lasach, łąkach, plażach itp., gdzie zwykle szukamy wytchnienia od codziennej pracy. Dlatego tym bardziej niezbędna jest edukacja ekologiczna prowadzona już od najmłodszych lat.


„Sprzątanie Świata – Polska” to wspaniała lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Więcej na temat akcji
„Sprzątanie Świata – Polska” przeczytać można na stronie www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata.

Co roku wychodzimy posprzątać swoje najbliższe otoczenie - nasz kawałek Polski - nasz kawałek Świata. W bieżącym roku szkolnym uczniowie kl. IV wraz z nauczycielem przyrody – Panią Barbarą Kościółek posprzątali teren wokół szkoły. Przede wszystkim jednak przy tej okazji zwracamy uwagę, jak ważne jest odpowiedzialne korzystanie ze środowiska każdego dnia.
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego