Szkoły na 6 w Gminie Łącko - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoły na 6 w Gminie Łącko

Projekty unijne i krajowe

1. Nazwa projektu: "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"
2. Beneficjent projektu: Gmina Łącko
3. Realizator projektu: Szkoły podstawowe z terenu Gminy Łącko oraz Urząd Gminy Łącko
4. Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
5. Informacja dotycząca Osi Priorytetowej, Działania, Poddziałania w ramach, których realizowany jest projekt: 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Informacje o projekcie znaleźć można na stronie https://www.lacko.pl/projekt-szkoly-na-6-w-gminie-lac.html.

Wyniki I rekrutacji uczniów zakwalifikowanych do projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko" - rok szkolny 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego