Szkoły na 6 w Gminie Łącko - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoły na 6 w Gminie Łącko

Projekty unijne i krajowe

Harmonogram zajęć z projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko" w Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku


Listy rankingowe uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" w r. szk. 2020/21

Regulamin i umowa - projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

PROJEKT pn. "Szkoły na 6 w Gminie Łącko" - rekrutacja ciągła


Informujemy, iż od dnia 2 września 2020 r. uruchomiona została rekrutacja ciągła do projektu pn. „Szkoły na 6 w Gminie Łącko”.
Projekt
ten realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w
szkole, na stronie: https://www.lacko.pl/rekrutacja-vii.html, znajdują się też w linkach powyżej.


PROJEKT "SZKOŁY NA 6 W GMINIE ŁĄCKO" - rekrutacja do końca czerwca 2020 r.


Szanowni Państwo!

Zachęcam Państwa do składania wniosków dla swoich dzieci – formularzy zgłoszeniowych do projektu „Szkoł
Y na 6 w Gminie Łącko”. W ramach projektu oferowane są różnorodne zajęcia, tak, aby  każdy uczeń znalazł dla siebie coś interesującego lub wspomagającego rozwój. Można wybrać po dwie formy i wycieczkę. Uczniowie z opiniami i orzeczeniami – dowolną liczbę zajęć. Rekrutacja odbywa się do końca czerwca. Wnioski należy złożyć w szkole lub pocztą elektroniczną do Biura Projektu w Gminie. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej naszego Zespołu oraz Gminy. Dla ułatwienia – wychowawcy w załączeniu prześlą Państwu cały komplet dokumentów.  Formularze można również pobrać w formie papierowej w naszej szkole.

Uwaga! Do formularza proszę dołączyć wszystkie załączniki, zarówno te, które Państwo wypełniacie, jak i te, które będą później uzupełniane przez nauczycieli oraz komisję rekrutacyjną, a także oświadczenia, opinie i orzeczenia z Poradni, zaświadczenia z OPS.

Bardzo ważna informacja uzupełniająca!
Od nowego roku szkolnego zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia logopedyczne będą realizowane wyłącznie w ramach projektu. Zajęcia zostaną zorganizowane po lekcjach, tak jak dotychczas. W związku z powyższym uczniowie korzystający z pomocy psychologiczno-pedagogicznej koniecznie powinni wybrać te formy w projekcie.

Z poważaniem Dyrektor ZS-P w Czarnym Potoku Halina Setlak


Informacje o projekcie znaleźć można też na stronie
https://www.lacko.pl/projekt-szkoly-na-6-w-gminie-lac.html.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego