"Pomóżmy kasztanowcom" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Pomóżmy kasztanowcom"

Ekologia > Archiwum„Pomóżmy kasztanowcom” to zapoczątkowany w 2005 roku przez Fundację Nasza Ziemia i Clear Channel Poland program ochrony kasztanowców i edukacji ekologicznej. Inicjował on i wspierał lokalne inicjatywy mające na celu ochronę kasztanowców, szczególnie przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem oraz kształtowanie szacunku wobec drzew. Program promował zarówno edukację ekologiczną, prowadzoną głównie wśród dzieci i młodzieży, jak i konkretne działania ochronne (m. in. wygrabianie liści z poczwarkami szrotówka). Mimo że Fundacja od 2015 roku nie prowadzi skoordynowanych działań na rzecz kasztanowców w całej Polsce, zachęca jednak nadal do organizacji podobnych akcji.  


Nasza szkoła podjęła inicjatywę Fundacji Nasza Ziemia „Pomóżmy kasztanowcom”. Uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela przyrody - pani Barbary Kościółek, wygrabili, a następnie zutylizowali liście kasztanowców rosnących nieopodal naszej szkoły. Była to też wspaniała okazja, by uczniowie poszerzyli swoją wiedzę ekologiczną oraz kształtowali w sobie postawę wrażliwości na otaczającą nas naturę. 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego