"Znajdź właściwe rozwiązanie" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Znajdź właściwe rozwiązanie"

Programy prozdrowotne

W naszej szkole realizowany jest program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program ten jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.

Jego celem jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum, poprzez przede wszystkim
zwiększenie u uczniów świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego tytoniu oraz kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, a także doskonalenie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Program "Znajdź właściwe rozwiązanie" w naszej szkole realizowany jest pod kierunkiem wychowawców klas IV-VI, szkolnym koordynatorem programu jest pani Elżbieta Krawczyk.

Więcej informacji o programie
znaleźć można na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - http://wsse.krakow.pl.

Plakaty wykonane przez uczniów klasy IV i V.

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego