"Znajdź właściwe rozwiązanie" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Znajdź właściwe rozwiązanie"

Programy prozdrowotne
 
 

W naszej szkole realizowany jest program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program ten jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.

Jego celem jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów, poprzez przede wszystkim
zwiększenie u nich świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego tytoniu oraz kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, a także doskonalenie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Program "Znajdź właściwe rozwiązanie" w naszej szkole realizowany jest pod kierunkiem wychowawców klas II etapu edukacyjnego, szkolnym koordynatorem programu jest pani Barbara Kościółek.

Plakaty wykonane przez uczniów.

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego