Zakończenie roku szkolnego - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystości 2016/17


Uroczystość  zakończenia roku szkolnego, która odbyła się 23 czerwca 2017 r. rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Czarnym Potoku. Następnie uczniowie, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły zgromadzili się na szkolnej uroczystości w sali gimnastycznej.
Na poczatku uroczystosci wszystkich przywitała Pani Dyrektor Halina Setlak. Po przemówieniu Pani Dyrektor nastąpiła krótka część artystyczna „Żegnaj szkoło – witajcie wakacje!” przygotowana przez Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem opiekuna – pana Rafała Serafina. Po tym występie Pani Dyrektor oraz wychowawcy poszczególnych klas rozdali wyróżnionym za wyniki w nauce i zachowaniu uczniom nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy za wzorową frekwencję. Pani Dyrektor wręczyła Nagrodę Dyrektora uczennicy klasy VI Zuzannie Matusiewicz za sukcesy w zawodach sportowych. Zuzanna Matusiewicz za sukcesy sportowe otrzymała ponadto zaproszenie od Pana Wójta na uroczystość gminną; zaproszenia takie otrzymali także Patryk Lasyk (kl. IV) i Tomasz Duda (kl. V) za celujące wyniki w nauce (średnia ocen 5,55) i wzorowe zachowanie.
W dalszej części uroczystości nastąpiło podziekowanie za pracę dla nauczycieli, którzy zakończyli pracę w naszej szkole – dla pani Karoliny Majerskiej oraz pana Rafała Serafina.
Z kolei głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani Sylwia Duda, która w imieniu wszystkich rodziców, podziękowała Pani Dyrektor, nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczny trud. Nadszedł też czas na wręczenie podziękowań rodzicom oraz innym osobom za zaangażowanie w pracę na rzecz Szkoły.
Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor pogratulowała uczniom wyników, podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie Szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.
Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej uczniowie udali się z wychowawcami do klas. Tutaj nastąpiło rozdanie świadectw uczniom.

Po całym roku wytężonej nauki i pracy nadszedł czas długo wyczekiwanych wakacji:-)
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego