XIII Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Pasierbcu - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

XIII Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Pasierbcu

Wycieczki 2018/19

We wtorek 4 czerwca 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu odbył się XIII Zjazd Szkolnych Kół Caritas z diecezji tarnowskiej. Na spotkanie do Pasierbca przyjechało wraz z opiekunami prawie dwa tysiące wolontariuszy, którzy udzielają się w Szkolnych Kołach Caritas. Z naszej szkoły pojechało 27 uczniów z klas V-VIII wraz z opiekunką Koła Panią Janiną Bochniarz i asystentem Koła Księdzem Krzysztofem Klimczakiem.
Podczas zjazdu uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej pod przewodnictwem
Ks. Biskupa Leszka Leszkiewicza, a także mieli okazję zobaczyć historię powstania pasierbieckiej parafii w przedstawianiu pt.: „Opowieść o początkach Pasierbieckiego Sanktuarium”, w wykonaniu Szkolnego Koła Caritas z Pasierbca.
W bieżącym roku uczestnicy zjazdu włączyli się w konkurs „Nasz Patron – nasz wzór”. Każde
Koło przygotowało plakat ukazujący formy działalności wolontariuszy. Prace konkursowe  były swoistym podsumowaniem działalności SKC w roku szkolnym 2018/2019.
Młodzi wolontariusze wraz z opiekunami wzięli tego dnia udział w agapie – zabawach i konkursach.
Zjazd był okazją do wspólnej modlitwy, podziękowaniem za to, co przez miniony rok udało się młodym zdziałać, ale również czasem integracji i nabierania sił do dalszego działania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego